Скачайте плагин Adobe Flash

Деякі аспекти строків розрахунку та видачі трудової книжки при розірванні трудового договору

24.02.2017

Деякі аспекти строків розрахунку та видачі трудової книжки при розірванні трудового договору Відповідно до ч. 1 ст. 116 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, проводиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум. Крім того....

Прочитати повністю...

 

Джерело небезпеки в закладах громадського харчування – газові прилади

23.02.2017

Джерело небезпеки в закладах громадського харчування – газові прилади Основні причини нещасних випадків - порушення власниками закладів громадського харчування Правил безпеки систем газопостачання; Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском; вимог паспортів заводів-виробників газових приладів та інструкцій по експлуатації газових приладів

Прочитати повністю...

 

Розслідування обставин та причин виникнення гострих, хронічних професійних захворювань у працівників Миколаївщини

22.02.2017

Розслідування обставин та причин виникнення гострих, хронічних професійних захворювань у працівників Миколаївщини В процесі виробничої діяльності людини здійснюється взаємодія виробничого середовища і організму людини. Людина змінює, пристосовує виробниче середовище до своїх потреб, виробниче середовище так чи інше впливає на працюючих. Фактори виробничого середовища поодинці та в комплексі можуть негативно впливати на працездатність і здоров’я працюючих та відносяться до факторів трудового процесу, що можуть мати шкідливий вплив на стан здоров'я людини, яка працює (професійні шкідливості). Професійні шкідливості можуть бути як причиною розвитку професійних захворювань , так і загострення і негативного розвитку загальних захворювань, які викликані причинами непрофесійного характеру.

Прочитати повністю...

 

Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення виробничих підприємств

21.02.2017

Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення виробничих підприємств У боротьбі з професійним захворюванням, важливе значення має санітарний благоустрій території підприємства й розміщених на ній будівель та споруд. Територія повинна мати достатні розміри для розміщення виробничих і допоміжних будівель, мати відносно рівну поверхню, що забезпечує відвід поверхневих і стічних вод. До житлової зони підприємства розташовують з підвітряного боку до вітрів панівного напрямку.

Прочитати повністю...

 

Робочий час та його види

20.02.2017

Робочий час та його види Існує два види робочого часу: неповний та скорочений робочий час. Скорочений робочий день - це робочий день, що встановлюється для окремих категорій працівників тривалістю менше нормального робочого дня (тобто менше 8 годин на день) з метою надання їм додаткового відпочинку і створення умов для підвищеної охорони праці. При цьому працівник має право на оплату праці в розмірі повної тарифної ставки, повного окладу. Неповний робочий день або неповний робочий тиждень може встановлюватись між працівником і роботодавцем за угодою як при прийнятті на роботу, так і згодом.

Прочитати повністю...