Громадянам


Додаткова інформація

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI гарантує право на  безоплатну  правову  допомогу всім громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, у тому числі біженцям чи особам, які потребують додаткового захисту.

 

ЩО?

Безоплатна первинна правова допомога передбачає надання таких послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення   заяв,  скарг  та  інших  документів  правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

ДЕ?

Ви маєте право отримати безоплатну первинну правову допомогу у:

1) органах виконавчої влади;

2) органах місцевого самоврядування;

3) фізичних та юридичних осіб приватного права;

4) спеціалізованих установах.

ЯК?

Спосіб І. Прийти на особистий прийом

Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують проведення особистого прийому осіб висококваліфікованими працівниками, які можуть чітко і доступно надати роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків

Спосіб ІІ. Направити письмове звернення.

Ваше звернення буде розглянуто протягом 30 днів.

Якщо  Ви потребуєте надання тільки правової інформації, Ваше звернення буде розглянуте протягом 15 днів