Гірничий нагляд


Державна служба України з питань праці (згідно положення про службу)  здійснює державний гірничий нагляд з питань:

правильності розробки родовищ корисних копалин у частині їх безпечної експлуатації;

додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних копалин;

додержання правил та технологій переробки мінеральної сировини;

правильності та своєчасності проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов’язаних із користуванням надрами;

готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій;

здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гірничих відносин на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості, під час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств;

здійснює нагляд (контроль) за дотриманням умов спеціальних дозволів на користування надрами в частині державного гірничого нагляду;

здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Підстави для виконання:

·      Закон України   від 14.10.1992 № 2694-XII "Про охорону праці";

·      Кодекс України від 27.07.1994 № 132/94-ВР "Про надра";

·     Закон України від 06.10.1999 № 1127-XIV "Гірничий закон України";

·  Закон України від 23.12.2004 № 2288-IV "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення";

.   Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 58 "Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства";

·  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59 "Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів";

·   Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.1995 № 114 "Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння";

·      Постанова Кабінету Міністрів України від  26.10.2011 № 1107 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки";

·    Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.1995 № 134 "Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду";

.  Наказ МНС України 06.07.2006 N 424 "Про затвердження Порядку обліку вибухових матеріалів промислового призначення";

·   Наказ Держгірпромнагляду від 18.03.2010 № 61 "Про затвердження Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом";

·    Наказ Міненерговугілля України від 12.06.2013 № 355 "Про затвердження Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення";

·  Наказ Міненерговугілля України від 12.06.2014 № 426 "Про затвердження Інструкції з безпечної організації та проведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах";

·   Наказ МНС України від 27.06.2012 № 933 "Про затвердження Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів";

.   Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства України від 05.07.1995 №30 "Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України";

.   Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 12.06.2014  № 425 "Про затвердження Порядку затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт";

.   Наказ комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.2000 N 19 "Про затвердження Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини";

.  Наказ МНС України 15.09.2006 N 619 "Про затвердження Порядку проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт";

.  Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин 07.12.2005 N 300 "Про затвердження Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах".

Роз’яснення завідувача сектору гірничого нагляду Олексія Рязанова :

шляхи здійснення гірничого нагляду, правила і норми ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, а також використання і переробку мінеральної сировини, безпечне ведення робіт під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

узгодження планів видобутку та витрат підземних вод.

УВАГА!!!

Для забезпечення зручного та оперативного погодження Планів розвитку гірничих робіт, управління Держпраці у Миколаївській області склало графік їх подання на розгляд.  Співпраця відповідно графіку управління Держпраці у Миколаївській області та представників бізнесу надасть можливість фахівцям Управління ефективно розподілити час на вивчення документів та на надання  консультацій.

Відповідно до статей 19, 24 Гірничого закону України, гірничі роботи проводяться згідно календарних Планів розвитку гірничих робіт. Плани розвитку гірничих робіт щорічно розглядаються та погоджуються з органами гірничого нагляду.

Основним завданням плану розвитку гірничих робіт є забезпечення виконання плану видобутку корисних копалин та підвищення  ефективності роботи кар’єру у планованому році з урахуванням:

1. Забезпечення створення безпечних вимог праці виробничого персоналу гірничого підприємства.

2. Комплексного та раціонального використання мінеральної сировини, запобігання понаднормативних втрат, застосування прогресивних, безпечних і нешкідливих способів підготовки та розробки родовищ корисних копалин, забезпечення максимально можливої виїмки корисних копалин при сучасних технологіях.

3. Оптимізації технології та організації гірничих робіт, максимального ступеню механізації усіх виробничих процесів.

4. Економічно-доцільного використання геологічних та гірничо-технічних умов розробки родовищ .

5. Проведення заходів з охорони надр, навколишнього природного середовища та рекультивації земель порушених гірничими роботами.

6. Своєчасного виконання експлуатаційної розвідки та підготовки до виїмки корисних копалин.

7. Планування розвитку гірничих робіт відповідно до проекту розробки родовища, геологічного звіту затвердженого в ДКЗ України, геолого-маркшейдерської документації, техніко-економічних показників роботи кар’єру за попередній звітний рік, відомостей щодо наявності та технічного стану гірничого обладнання, спроможність виконання робіт, що пов’язані з підвищеною небезпекою, матеріалів погоджень об’ємів та строків виконання підрядних робіт (буропідривні, гірничі, перевізні).

Скачати графік link .

Додаткову інформацію можна отримати у посадових осіб сектору гірничого нагляду управління Держпраці у Миколаївській області:

м.Миколаїв м.Первомайськ

вул.Маршала Василевьского, 40/1, каб.307

Завідувач сектором

Рязанов Олексій Євгенович

тел.(0512) 24-11-37

вул. Шевченко, 11

Головний державний інспектор

Бутенко Валерій Валерійович

тел. (05161) 5-42-92, 4-33-58