Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

  • копію паспорта громадянина України;
  • письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 ), до якої додається резюме у довільній формі;
  • письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
  • копію (копії) документа (документів) про освіту;
  • заповнену особову картку встановленого зразка;
  • у разі проведення закритого конкурсу - інші документи для підтвердження відповідності умовам конкурсу;
  • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається шляхом заповнення на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції  -www.nazk.gov.ua).
  • Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.