Запобігання корупції


Запобігання проявам корупції Головний спеціаліст з питань протидії корупції управління Держпраці у Миколаївській області.

Телефон довіри: (0512) 50-01-35

 

Підстави для виконання: Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції";
Закон України "Про запобігання корупції";
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» ;
Закон України "Про Державну службу";
Закон України "Про Державну службу";
Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційно стратегія) на 2014-2017 роки";
Постанова КМУ від 16.11.2011р. №1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громад, державним або комунальним установам чи організаціям» ;
Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції;
Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією;
Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією

 

У Національному антикорупційному бюро України (далі -  НАБУ) працює безкоштовна телефонна лінія : 0-800-503-200 для більш  тісної взаємодії з громадськістю.

У НАБУ повідомили, що зателефонувавши за цим номером, громадяни можуть залишати звернення (пропозиції, зауваження, заяви, скарги), запити на отримання публічної інформації, отримувати інформацію про діяльність НАБУ, дізнаватися графік роботи громадської приймальні, а також повідомляти про кримінальні корупційні правопорушення.

Повідомлення громадян, отримані працівниками НАБУ в телефонному режимі, будуть належним чином зареєстровані, оформлені та передані для опрацювання компетентним підрозділам.

Телефонна лінія працює у  будні дні з 9 до 18 годин. Дзвінки безкоштовні як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів. Також в робочому режимі продовжує  працювати і міський номер для звернення громадян (044) 246-34-11.

П Л А Н

роботи  управління Держпраці у Миколаївській області

щодо питань запобігання та протидії корупції

на 2018 рік

№ з/п

Назва  заходу

Термін виконання

1 Звіт щодо виконання плану заходів з питань запобігання та протидії корупції за минулий рік Протягом року

2

Надання методичної та консультаційної допомоги посадовим особам управління з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Постійно

3

Вжиття  заходів щодо недопущення будь – якої можливості виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб управління

Постійно

4

Виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових осіб управління, внесення пропозицій начальнику управління щодо усунення таких ризиків

Постійно

5

Ведення обліку посадових осіб управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

6

 

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів спеціально уповноважених суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

7

Розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності посадових осіб управління до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

8

Надання допомоги у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансово характеру за минулий рік

Постійно

9

Ознайомлення державних службовців управління із змінами та доповненнями до Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими документами стосовно обмежень, пов’язаних з перебуванням на державній службі

Постійно

10

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання  фінансового характеру, їх перевірка на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення логічного та арифметичного контролю декларацій

Постійно

11 Надання інформації на офіційний веб-сайт управління для рубрики «Запобігання проявам корупції» з розміщенням телефону довіри управління, Плану роботи сектору управління щодо запобігання та протидії корупції, Звіту про проведену роботу сектору управління, також постійне інформаційне наповнення рубрики

Постійно

12

Прийняття участі в проведенні службових розслідувань (перевірок) у випадках отримання інформації щодо одержання державними службовцями управління неправомірної вигоди

 

Постійно

13

Запровадження обов’язкового періодичного розгляду на Колегії  управління питань щодо запобігання та протидії корупції

Протягом півріччя

14

Подання до Державної служби України з питань праці інформації про факти корупції і злочинних діянь, що  вчиненні посадовими особами управління Протягом року

( в термін 7 днів з дня надходження інформації)

15

Подання Державної служби України з питань праці інформації про початок перевірки теруправління правоохоронними, контролюючими та інспекційними органами, в тому числі отриманих запитів про надання документів Протягом  року

(в термін 7 днів з дня надходження інформації)

16

Подання до Державної служби України з питань праці:

-офіційного документа, складеного за результатами контрольного заходу разом із письмовим поясненням керівника управління щодо встановлених порушень;

-наказ за результатами контрольного заходу;

-  заходи щодо усунення недоліків, відображених в офіційних документах, їх профілактика з метою запобігання надалі

Протягом року

(в термін 10 днів, після закінчення контрольного заходу)

Корупційні ризики в діяльності  державних службовців

Як відомо,  корупція  є  однією  із  найнебезпечніших  загроз правам людини,  демократії,  правопорядку,  чесності та соціальній справедливості, вона перешкоджає  економічному  розвиткові  та загрожує  належному  і  справедливому  функціонуванню  країн,  має негативні  фінансові наслідки для громадян,  компаній і держав,  а також для міжнародних установ.
На сьогоднішній  день  в  нашій  державі  здійснюється  низка заходів у сфері запобігання та протидії корупції, більша частина з яких направлена саме на запобігання корупції,  як  і  в  більшості країн Європи.
Одним із  основних  напрямів  у  сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків,  які можуть виникнути в  діяльності державних  службовців,  а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків.
Вказані корупційні ризики постійно  досліджуються  науковцями та   громадськими   організаціями   у   різних  сферах  державного управління.
При цьому,  за поширеністю  корупційні  ризики  в  діяльності державних службовців можна розташувати в такому порядку:

  •      - недоброчесність державних службовців;
  •      - виникнення конфлікту інтересів;
  •      - безконтрольність з боку керівництва;
  •      - наявність дискреційних повноважень.

 

ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Згідно зі статтею   37 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року Національне агентство з питань корупції затверджує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування у випадку необхідності розробляють за забезпечують виконання галузевих кодексів чи стандартів етичної поведінки їх працівників, а також інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, які здійснюють діяльність у сфері їх управління.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані:

  • Неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.
  • Представляючи державу чи територіальну громаду, діяти виключно в їх інтересах.
  • При виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь –якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків. Дане положення не поширюється на виборних осіб та осіб, які обіймають політичні посади.
  • Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь – яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні та інші особисті погляди чи переконання.
  • Сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності.
  • Не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну   та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, незважаючи  на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону, самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

Куди поскаржитись на корупцію?

0-800-507-001 — гаряча лінія Генеральної прокуратури України щодо порушення прав фізичних осіб- підприємців та господарюючих суб’єктів;

0-800-501-482 — гаряча лінія СБУ щодо особливо-небезпечних злочинів проти держави;

0-800-507-309 — урядова телефонна гаряча лінія;

(044) 256-11-10 — приймальня МВС України;

(044) 256-00-31 — пряма телефонна лінія національного агентства з питань державної служби (якщо вам відомі випадки корупції серед державних службовців);

Якщо корупційне правопорушення має регіональний масштаб, зверніться у відповідні установи свої області. Поскаржитись на корупційні правопорушення у Миколаївської області можна за телефонами:

Я з Миколаївської області

(0512) 47-25-16— гаряча лінія Миколаївської обласної прокуратури
(0512) 53-12-00 — приймальня МВС України у Миколаївській області
(0512) 49-03-22 — гаряча лінія СБУ в Миколаївській області

НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3

Телефон: 044-246-34-11

Е-mail : ihfo@nabu.gov.ua

Картинки по запросу запобігання корупції

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій  держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.