Профілактика шкідливого впливу нагріваючого мікроклімату на працюючих в літній період року.


Зміни клімату, що спостерігаються в останні роки на Землі, в Україні проявляються в формуванні більш  жорсткіших умов мікроклімату в залежності від сезону. Це обумовлює наявність дуже низьких температур  повітря в зимову пору і високих  температур влітку, зміну співвідношення ясних і хмарних днів та інше .

Більш жорсткі умови мікроклімату особливо впливають  на умови праці робітників, які виконують роботи просто неба. Найбільшу кількість з них становлять будівельники, а також  робітники підприємств, де технологічний процес відтворюється назовні  (глиноземні заводи , порти , об’єкти сільського господарства).

Також особливої уваги заслуговують умови праці влітку на виробництвах в умовах дії джерел тепла, інфрачервоного випромінювання (ливарні виробництва, термічні цехи тощо). Робота в таких умовах влітку відноситься до екстремальної і супроводжується несприятливим впливом на організм працюючих, що проявляється у виникненні перегрівів, теплових ударів.

Для профілактики несприятливого впливу  умов праці в таких умовах розробляються комплекси заходів для  недопущення перегрівань і забезпечення здоров’я і високої працездатності робітників, а саме :

  • організаційні заходи щодо раціоналізації режиму праці і відпочинку;
  • засоби колективного та індівідуального захисту;
  • заходи щодо підвищення стійкості організму в умовах дії несприятливого мікроклімату.

Вплив нагріваючого мікроклімату робочої зони на працюючих сільського господарства.

Раціоналізація режиму праці і відпочинку в спекотний період при роботі на відкритих майданчиках.

Індівідуальни засоби та заходи щодо підвимщення стійкості організму  при дії несприятливого мікроклімату.