Адміністративні послуги

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Перелік Центрів надання адміністративних послуг Миколаївської області (оновлюється): Завантажити

Кнопка 0

 


                                               Подати декларацію відповідності МТБ в електронному вигляді


Перелік  карток адміністративних послуг, які надаються Південним міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці :

Інформаційна картка адміністративної послуги з реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці


Технологічна картка адміністративної послуги щодо реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці


Інформаційна картка адміністративної послуги з реєстрації зміни відомостей у Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці


Технологічна картка адміністративної послуги з реєстрації зміни відомостей у Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці


Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки


Технологічна картка адміністративної послуги щодо видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки


Інформаційна картка адміністративної послуги з анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки


Технологічна картка адміністративної послуги щодо анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки


Інформаційна картка адміністративної послуги з продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки


Технологічна картка адміністративної послуги з продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки


Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів промислового призначення


Технологічна картка адміністративної послуги з видачі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів промислового призначення


Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового призначення


Технологічна картка адміністративної послуги з видачі свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового призначення


Інформаційна картка адміністративної послуги щодо реєстрації гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення


Технологічна картка адміністративної послуги з видачі гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення


Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення


Технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення


Інформаційна картка адміністративної послуги з реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів


Технологічна картка адміністративної послуги з реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів


Інформаційна картка адміністративної послуги з тимчасової реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів


Технологічна картка адміністративної послуги тимчасової реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів


Інформаційна картка адміністративної послуги з перереєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів


Технологічна картка адміністративної послуги щодо перереєстрації великотоннажних інших технологічних транспортних засобів


Інформаційна картка адміністративної послуги із зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів


Технологічна картка адміністративної послуги із зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів