Адміністративні послуги

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Перелік  карток адміністративних послуг, які надаються управлінням Держпраці у Миколаївській області :

Інформаційна картка адміністративної послуги реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці


Інформаційна картка адміністративної послуги тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів


Інформаційна картка адміністративної послуги реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування


Інформаційна картка адміністративної послуги перереєстрація великотоннажних інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування


Інформаційна картка адміністративної послуги видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлеатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання  підвищенної небезпеки


Інформаційна картка адміністративної послуги ведення обліку та знаття технолонічних транспортних  засобів з обліку


Інформаційна картка адміністративної послуги анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки


Інформаційна картка адміністративної послуги з погодження заявки на одержання гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов‘язаних з видобуванням корисних копалин


Інформаційна картка адміністративної послуги на одержання гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення


Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення


УВАГА! РОЗ’ЯСНЕННЯ ДЕРЖПРАЦІ ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ДОЗВОЛІВ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ (ЗАСТОСУВАННЯ) МАШИН, МЕХАНІЗМІВ, УСТАТКУВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ