Запитання / Відповіді


Продовж якого строку зберігаються матеріали розслідування нещасного випадку та до кого можна звернутися з метою поновлення втрачених документів?

У 2013 році у результаті нещасного випадку на підприємстві  громадянин втратив працездатність. Комісія провела розслідування та надала акти за формами  Н-5 (акт проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) і Н-1 (акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом). Потерпілий втратив документи. На сьогодні громадянин хоче поновити (отримати копії)  матеріалів розслідування та запитує…
Дізнатися більше


За яким кодом Національного класифікатора України «Класифікатора професій» визначена посада голова ОТГ?

Відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а також добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад врегульовані Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» від 05.02.2015 № 157-VIII. Сільський, селищний або міський голова об’єднаної територіальної громади є головною посадовою особою об’єднаної територіальної громади та відноситься до категорії посадових осіб місцевого самоврядування.…
Дізнатися більше


Яким чином працівник, який працював на підприємця нелегально, може довести факт трудових відносин? Чи може він розраховувати на поновлення трудових прав в частині оплати праці?

Довести факт трудових відносин можливо в судовому порядку. Так, згідно ст. 232 Кодексу законів про працю України у судовому порядку розглядаються трудові спори працівників про оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду такої роботи. Для захисту своїх прав працівнику необхідно надати до суду позовну заяву, в якій…
Дізнатися більше


Чи правильно видана довідка про роботу працівника на підприємстві якщо у трудовій книжці зазначається звільнення за власним бажанням згідно ст.38 Кодексу законів про працю України, а у довідці вказано, що працівника звільнено у зв’язку зі станом здоров’я?

Згідно із ст. 49 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати. Порядок ведення трудових книжок працівників, затверджений наказом Міністерства праці України,…
Дізнатися більше