Консультації фахівця


Гігієна праці на підприємствах з обробки деревини

Галузь обробки деревини складається з різних типів виробництва. Це лісопильні, паркетні, меблеві, фанерні, сірникові, олівцеві, лижні і багато інших виробництв. Технологія обробки деревини включає в себе також обробку дерев'яних пластиків, деревостружкових і деревоволокнистих плит, інших столярно-полімерних виробів. Обов'язковою умовою для всіх видів сучасних деревообробних заводів стає високий рівень механізації виробничих процесів, широке застосування різних типів…
Дізнатися більше


ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХІД, СПРЯМОВАНИЙ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКА ТА ПРОФІЛАКТИКИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

Однією зі складових безпечної праці є використання працівниками засобів індивідуального захисту. Нехтування цими засобами під час виконання робіт може призвести до важких травмувань та навіть смертельних наслідків. Засоби індивідуального захисту відіграють важливу роль в системі профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення безпечних умов праці і зменшення професійних захворювань. Їх використання стає необхідним у тих випадках, коли…
Дізнатися більше


Вимоги безпеки та охорони здоров’я при використанні працівниками ЗІЗ на робочому місці

Спеціальний матеріал до Всесвітнього дня захисту прав споживачів. З метою вдосконалення законодавчих актів, формування і реалізації державної політики у сфері промислової безпеки та охорони праці Наказом Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 р. за № 1804 затверджені «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» (далі – Вимоги). Ці Вимоги…
Дізнатися більше


Роз’яснюємо особливості нарахування та виплати компенсаційних виплат сільським головам

Стаття 15 Закону України «Про оплату праці» визначає організацію оплати праці на підприємствах. Зазначеною статтею передбачено, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій,…
Дізнатися більше