Консультації фахівця


Гігієнічна оцінка умов праці доярок та профілактика їх професійних захворювань

Основними виробничими процесами на молочних фермах є одержання молока та обслуговування тварин - їх утримання, догляд, годування, поїння. Доїння корів - найбільш трудомісткий процес у молочному тваринництві, що значною мірою пов'язаний зі способом утримання корів. Доїльні машини, що використовуються в переважній більшості господарств, порівняно з ручним доїнням підвищують продуктивність праці доярок, звільняючи їх від важкої…
Дізнатися більше


Декларація відповідності товару технічному регламенту України

Декларація відповідності– документ, що підтверджує відповідність виробляємої нехарчової продукції діючим стандартам якості, нормативним документам України та сертифікованим технічним умовам виробництва. Декларація відповідності – це обов’язковий документ, якщо до продукції (товару) встановлені вимоги безпеки Технічними регламентами. Декларація відповідності повинна супроводжувати товар у всьому ланцюжку поставки: від виробника до споживача, і давати зрозуміти всім зацікавленим особам, що…
Дізнатися більше


Держава на сторожі охорони праці жінок

Конституція України, у ст. 24 проголошує рівність прав і свобод жінок з чоловіками. З метою фактичного забезпечення рівноправності, з урахуванням особливостей жіночого організму, трудовим законодавством передбачено спеціальні правила охорони праці жінок, пільги і додаткові гарантії їх трудових прав. Охорона праці жінок є важливим інститутом трудового права, котрий диференціює цілий комплекс правових норм у регулюванні взаємовідносин…
Дізнатися більше


Рівність трудових прав громадян в Україні або реалізація жінки в бізнесі

Законодавством про працю в Україні передбачено рівність трудових прав громадян України. Зокрема, ст. 2-1 КЗпП України передбачено, що забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та…
Дізнатися більше