Законодавство про працю


Держава на сторожі охорони праці жінок

Конституція України, у ст. 24 проголошує рівність прав і свобод жінок з чоловіками. З метою фактичного забезпечення рівноправності, з урахуванням особливостей жіночого організму, трудовим законодавством передбачено спеціальні правила охорони праці жінок, пільги і додаткові гарантії їх трудових прав. Охорона праці жінок є важливим інститутом трудового права, котрий диференціює цілий комплекс правових норм у регулюванні взаємовідносин…
Дізнатися більше


Рівність трудових прав громадян в Україні або реалізація жінки в бізнесі

Законодавством про працю в Україні передбачено рівність трудових прав громадян України. Зокрема, ст. 2-1 КЗпП України передбачено, що забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та…
Дізнатися більше


Легальна зайнятість – відсутність неприємностей з законом

Нині однією із проблем нашої держави, яка потребує уваги, є нелегальна зайнятість населення. Іноді визначити хто ж є винним в збільшенні випадків не оформлення трудових відносин з працівниками є досить важко. З одного боку основну відповідальність за порушення трудового законодавства несуть роботодавці, які допускають до роботи працівника без оформлення трудових відносин, намагаючись уникнути сплати податків,…
Дізнатися більше


Управління Держпраці у Миколаївській області звертає увагу: причини та наслідки незадекларованої праці

На сьогоднішній  день існування неформального сектору економіки  і  незадекларованої  праці стають одними  з найпотужніших перешкод для України у забезпеченні гідної праці і більш високих темпів зростання. Головні  причини незадекларованої  праці  в  Україні,  як  і  в  інших  державах, можна  умовно об´єднати у три групи: причини з боку працівників, роботодавців і держави. З боку працівників - це…
Дізнатися більше