Звіт з травматизму

Дані про кількість нещасних випадків за видами економічної діяльності підприємств