ПАТ «Українська залізниця» регіональної філії «Одеська залізниця» виробничому підрозділу служби колії «Вознесенська дистанція колії»


Декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства  з  питань  охорони  праці  та  промислової  безпеки, відповідно  до «Порядку  видачі  дозволів  на  виконання  робіт  підвищеної небезпеки та на експлуатацію  (застосування) машин,  механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  26.10.2011 року  №  1107,  та  п.  5  ст.  4  Закону  України  «Про  дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Публічному акціонерному товариству «Українська залізниця» регіональної філії «Одеська залізниця» виробничому підрозділу служби колії «Вознесенська дистанція колії» зареєстровано у журналі обліку суб’єктів господарювання в управлінні Держпраці у Миколаївській області за №2.48.18 - 49.20

Завантажити