ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР»


Декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства  з  питань  охорони  праці  та  промислової  безпеки, відповідно  до «Порядку  видачі  дозволів  на  виконання  робіт  підвищеної небезпеки та на експлуатацію  (застосування) машин,  механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  26.10.2011 року  №  1107,  та  п.  5  ст.  4  Закону  України  «Про  дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Товариству з обмеженою відповідальністю «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР» зареєстровано у журналі обліку суб’єктів господарювання в управлінні Держпраці у Миколаївській області за №60.48Л7 - 85.59; 74.90; 63.99

Завантажити