Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів України»


Декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства  з  питань  охорони  праці  та  промислової  безпеки, відповідно  до «Порядку  видачі  дозволів  на  виконання  робіт  підвищеної небезпеки та на експлуатацію  (застосування) машин,  механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  26.10.2011 року №  1107, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 48 від 07.02.2018, та  п.  5  ст.  4  Закону  України  «Про  дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Миколаївська філія державного підприємства
«Адміністрація морських портів України» зареєстровано у журналі обліку суб’єктів господарювання в управлінні Держпраці у Миколаївській області за №94.48.18.

Завантажити