Стажування громадян

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII у державних органах з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби може здійснюватися стажування громадян з числа молоди, які не перебувають на посадах державної служби, строком до шести місяців у порядку, визначеному керівником державної служби.

Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих спеціалістів до роботи на державній служби, ознайомлення їх зі специфікою діяльності державних органів та набуття ними практичного досвіду роботи на державний службі.

Звертаємо увагу, що під терміном «молодь» розуміють громадян України віком до 35 років, які є студентами вищих навчальних закладів або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.

Стажування молоді може здійснюватися як з ініціативи керівника державної служби або керівника державного органу, так і керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та осіб, які бажають пройти стажування. За результатами стажування готується довідка або характеристика, що містить інформацію про результати стажування з відображенням рівня професійної підготовки стажиста, одержаних ним знань та навичок, професійних, ділових та особистих якостей.

Організація і проходження стажування в управлінні Держпраці у Миколаївській області  визначається відповідним Порядком, з яким можна ознайомитися  нижче.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління Держпраці у Миколаївській області                                       від 04.03.2019   № 91

ПОРЯДОК 
стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Управлінні Держпраці у Миколаївській області

 1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Управлінні Держпраці у Миколаївській області (далі – Управління).
 2. У цьому Порядку термін «молодь» означає громадян України віком до 35 років, які є студентами вищих навчальних закладів або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.
 3. Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих спеціалістів до роботи на державній службі, ознайомлення їх зі специфікою діяльності Управління та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.
 4. Зарахування на стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в Управлінні (далі – стажист), і згоди керівника відповідного структурного підрозділу Управління, що оформлюється наказом Управління. До заяви стажист додає резюме у довільній формі.
 5. Стажування молоді в Управлінні може здійснюватися з ініціативи керівництва Управління, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та осіб, які бажають пройти стажування.
 6. Стажування молоді здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівниківУправління, а саме:

повний робочий день – понеділок-четвер з 8:00 до 17:00 год, п’ятниця з 8:00 до 15:45 год, обідня перерва з 12:00 до 12:45 год;

неповний робочий день передбачає роботу стажиста не менше ніж 4 години у робочі дні.

 1. На період стажування в Управлінні за стажистом закріплюється керівник стажування із числа керівників структурних підрозділівУправління.
 2. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток), який затверджує керівник стажування.

Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних, інформаційних довідок, проектів розпорядчих і нормативних документів).

Поставлені завдання мають бути чіткі та зрозумілі.

Терміни завдань і доручень повинні мати кінцеву дату.

 1. Керівник стажування:

складає та затверджує індивідуальний план стажування;

забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

забезпечує стажисту можливість ознайомитися з організацією роботи структурного підрозділу;

залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

 1. Стажист:

зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

зобов’язаний додержувати правил внутрішнього службового розпорядку Управління, етики та культури поведінки;

може брати участь у роботі структурного підрозділу та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів;

має право отримувати інформацію для виконання покладених на нього завдань та індивідуального плану стажування.

 1. Стажист після закінчення стажування повинен підготувати письмовий звіт про виконання індивідуального плану стажування з власними висновками про його організацію та проведення, який засвідчує своїм підписом.
 2. Керівник стажування після закінчення стажування готує довідку або характеристику, яка містить інформацію про результати стажування з відображенням рівня професійної підготовки стажиста, одержаних ним знань та навичок, професійних, ділових та особистих якостей, у двох примірниках, один з яких надається стажисту, а другий передається для зберігання до сектору персоналом разом з усіма документами про проходження стажування.
 3. Стажування проходить на безоплатній основі. Управління не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в Управлінні, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найм житла.