Інформуємо громадськість

16 грудня 2016

Керівникам інститутів громадянського суспільства
Запрошуємо інститути громадянського суспільства увійти до складу ініціативної групи для формування громадської ради

Управління Держпраці у Миколаївській області, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 3 листопада 2010 року № 996, інформує громадськість про наміри сформувати громадську раду та запрошує бажаючі інститути громадянського суспільства  (громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, що легалізовані в установленому порядку і провадять діяльність на території України) увійти до складу ініціативної групи, з метою подальшої підготовки та проведення установчих зборів для формування громадської ради.

Заяву про вступ до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Управління Держпраці у Миколаївській області необхідно надати  за адресою: м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40/1.

Законодавство України щодо участі громадськості у діяльності органів влади на центральному (національному рівні)

Конституція України надає широкі можливості громадськості брати участь в управлінні державними справами, в процесі прийняття рішень як на місцевому, так і на центральному рівнях. Кабінет Міністрів України Постановою від 3 листопада 2010 року №996 регламентував порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 2001 року надає громадськості широкі можливості не тільки для самоорганізації, а й для більшого впливу на процес прийняття рішень органами публічної влади України.

Основні міжнародні акти щодо взаємодії влади з громадськістю, участі громадськості в управлінні державними справами, які були ратифіковані Україною, такі:

  • Міжнародний пакт ООН про громадянські та політичні права (ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР 19 жовтня 1973 року);
  • Європейська Хартія місцевого самоврядування (ратифікована Верховною Радою України 15 липня 1997 року);
  • Конвенція про захист прав людини та основних свобод (Європейська конвенція з прав людини, ратифікована Верховною Радою України 17 липня 1997 року);
  • Загальна Декларація прав людини (ратифікована Верховною Радою України у 1950 році).