Актуальність дотримання вимог охорони праці на елеваторах


Сьогодні аграрна галузь України забезпечує 17% валового доходу, займає перше місце у світі за обсягами експорту соняшникової олії та входить до першої десятки виробників ячменю, пшениці, кукурудзи і сої. Усіма цими здобутками ми завдячуємо, людям, які працюють в агросекторі.

За  даними Українського інформаційного аграрного порталу, станом на липень 2018 року в Україні налічується понад 1100 діючих елеваторів, сумарна потужність одночасного зберігання яких складає близько 46 млн тонн. На території Миколаївської області здійснюють  свою діяльність 33 елеватора.

Сучасне зерносховище — це складна інженерна споруда.

Зерносховище включає у себе стаціонарні засоби механізації для проведення заванта­жувально-розвантажувальних і транспортних робіт, аерожолоби, що забезпечують активне вентилювання природним і штучно охолодженим повіт­рям, робочі споруди для приймання насіння з відділенням для протруювання і затарювання тощо.

Після 2010 року в Україні виводилися в експлуатацію  елеватори сумарною потужністю одноразового зберігання близько 13 млн тонн, здатні забезпечити якісне зберігання зерна із застосуванням сучасних технологій.  На сьогоднішній день, з огляду на  фізичний та моральний знос старого елеваторного обладнання, відбувається заміна обладнання, технології  зберігання та сушіння зерна.

Питання забезпечення безпеки працівників на елеваторах  є доволі актуальним.

 Безперечно, реалізація заходів з охорони праці має відбуватися відповідно до складених графіків та планів, зокрема навчання та перевірка знань з питань охорони праці як посадових осіб та і працівників підприємства, контроль за технічним станом обладнання, що експлуатується. Чималу роль у забезпеченні безаварійної роботи та недопущення нещасних випадків має додержання працівниками технологічних карт виконання роботі, інструкцій з охорони праці, використання у роботі засобів індивідуального захисту тощо. Контроль за дотриманням працівниками зазначених дій повинен здійснюватися постійно.

Працівники, відповідальні за стан охорони праці  на підприємстві,  мають не лише  забезпечити виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а й спонукати працівників до відповідального  особистого ставлення до збереження життя та здоров’я під час трудової діяльності.