Важлива роль засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) у захисті користувача від виробничих ризиків


Вимоги закону України «Про охорону праці» розповсюджуються на всі види підприємств в незалежності від їхньої сфери діяльності або розміру. Роботодавець чи підприємець, що працює самостійно, відповідає за безпеку праці на своєму підприємстві. І йому потрібно здійснити усі необхідні заходи, щоб знизити рівень існуючих виробничих ризиків та забезпечити безпечні умови працюючих на підприємстві. Також можна зазначити, що практичні кроки щодо захисту людей від існуючої небезпеки одночасно забезпечують і більш сталий та прогнозований розвиток підприємства.

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) мають велику роль у захисті користувача від ризиків для його здоров’я або його безпеки під час роботи. Наприклад: ризик пошкодження легенів через вдихання забрудненого повітря; голови та ніг через падаючі предмети; oчей через відлітання часток або бризок агресивних хімікатів; шкіри через контакт з корозійними матеріалами; тіла через спеку або холод. Саме для зниження існуючих ризиків потрібні засоби індивідуального захисту.

Це можуть бути захисні каски, рукавички, окуляри, спеціальний одяг (одноразовий чи традиційний), страхувальне обладнання, засоби  індивідуального захисту органів дихання,  спеціальне взуття  тощо.

Необхідно віднестися до вибору ЗІЗ з великою увагою, впевнитися, що робітники навчені правильній експлуатації і знають, як поводитися з засобами індивідуального захисту.

Дуже важливо при виборі та використанні ЗІЗ  обирати сертифіковану продукцію. Постановою Кабінету Міністрів України № 761 від 27.08.2008 затверджений Технічний регламент засобів індивідуального захисту, в якому  визначені вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлені правила маркування зазначених засобів та введення їх в обіг.

З урахуванням того, що Україна гармонізує свої стандарти зі стандартами Європейського союзу, відповідні позначки на виробах, що мають «європейське» маркування, допоможуть легше розібратися у сфері застосування кожного з ЗІЗ.

Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»  заборонено  використання  нехарчової  продукції, у т. ч. засобів захисту працюючих, виготовлених в порушення технічних регламентів та несертифікованих в органах оцінки відповідності.

Тому роботодавці, розповсюджувачі, а також і користувачі (споживачі) повинні приділяти особливу увагу під час  закупівель та використання цих засобів наявності маркування, інструкції, етикетки, декларації про відповідність, Національного знака відповідності,  відомостей,   які  дають  змогу  ідентифікувати  відповідну продукцію, тобто встановити найменування та місцезнаходження  виробника  або  особи,  яка  поставила  суб'єкту господарювання зазначену продукцію, інших позначок, якщо це встановлено технічним регламентом та іншими нормативно-правовими актами.