Важливість проведення атестації робочих місць за умовами праці в питанні збереження працездатності працюючих та попередження розвитку професійних захворювань


Проведення атестації робочих місць за умовами праці відіграє головну роль у встановленні об’єктивних показників умов праці на робочому місці працівника.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків, як тепер, так і в майбутньому.

Атестація робочого місця за умовами праці проводиться згідно Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року №442 та  згідно Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України та головним державним санітарним лікарем України №41 від 01.09.1992 року.

Результати атестації використовуються підприємствами й організаціями також для здійснення заходів щодо поліпшення умов праці, встановлення пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до п.4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації чи установі в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років.

Світова практика свідчить, що в сучасних умовах все більшого значення набуває проблема поліпшення умов праці не за рахунок пільг та компенсацій, а шляхом впровадження нових технологій, обладнання, оздоровлення виробничого середовища.

Реалізація розроблених на підставі атестації Комплексних планів поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища є основним заходом збереження здоров’я і працездатності працівників підприємства, попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Здоровий працівник, якому створені належні санітарно-гігієнічні умови праці, санітарно-побутове і медико-соціальне забезпечення, відрізняється підвищеною працездатністю, що є основною запорукою збереження трудового потенціалу підприємств та виконання виробничих планів його економічного розвитку.

Для того, щоб визначити, в яких умовах працює людина, необхідно провести атестацію її робочого місця та за результатами атестації розробити план заходів щодо поліпшення умов праці на робочому місці, ліквідувати або мінімізувати вплив того чи іншого шкідливого виробничого фактору.

Своєчасне і належне проведення атестації робочих місць за умовами праці є надійною основою для здійснення на підприємствах цілої низки заходів щодо виявлення реальної дії шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях, поліпшення умов праці та соціального захисту працівників за роботу у важких та шкідливих умовах праці.

Ці заходи, в свою чергу, дозволять зберегти високу працездатність працівників підприємств, попередити розвиток у них професійних захворювань, що буде вагомим внеском роботодавців в збереження кадрів та трудового потенціалу.

Автор: Людмила Радченко, начальник відділу з питань експертизи умов праці

управління Держпраці у Миколаївській області