Важливість проведення атестації робочих місць за умовами праці


Юлія Пономарьова, головний державний інспектора відділу з питань експертизи умов праці управління Держпраці у Миколаївській області, у своєму матеріалі визначає важливість проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Статтею 43 Конституції України передбачено що, кожний працівник має право на безпечні умови праці та компенсації за роботу із важкими та шкідливими для здоров’я умовами праці, передбачені чинним законодавством.

Законом України «Про охорону праці» регулюються правовідносини працівників та роботодавців, де встановлюються права як працівників так і роботодавців, метою яких є безпечні умови праці, які не мають впливу на стан здоров’я працівників та їх нащадків, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва під час використання.

Але не все залежить від керівника. Сама специфіка виробництва може бути пов'язана з факторами підвищеної небезпеки, шкідливості і  здійснення  комплексних заходів щодо зменшення або усунення дії шкідливих факторів не ефективне, у таких випадках роботодавець повинен компенсувати працівникові «шкідливість» його роботи виходячи з норм чинного законодавства, наприклад: надати йому додаткову відпустку; встановити підвищену оплату праці;  видавати молоко або рівноцінні харчові продукти та лікувально-профілактичне харчування. Працівник може отримати право на пенсію за віком на пільгових умовах. І все це визначається та затверджується під час проведення атестації кожного робочого місця з ймовірними шкідливими й небезпечними факторами виробничого середовища.

Для того щоб з'ясувати, чи потрібно проводити атестацію, підприємство вивчає норми охорони та гігієни праці щодо свого виробництва, а також: Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці та Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, Галузеві переліки робіт, за виконання яких працюючим встановлюється доплата до тарифної ставки (окладу).

Знайшовши в цих документах роботи, фактори, професії, які є на робочих місцях його підприємства, роботодавець проводить атестацію таких місць. Причому атестація повинна проводитися незалежно від того, є роботодавець юридичною особою чи приватним підприємцем.

Основними діючими нормативними документами, що регулюють процес проведення атестації на підприємстві продовжують залишатися Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 та Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41.

Законодавством визначені терміни проведення атестації. Атестація робочих місць проводиться не рідше одного разу на 5 років. Позачергово атестація  проводиться  у  разі докорінної зміни умов  і  характеру  праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету,  трудового  колективу або його виборного органу, органів Держпраці.