Відповідаємо на  запит підприємства Вітовського району Миколаївської області: чи може власник вантажного крану, зареєстрованого в органі Держпраці, після проведення йому експертного обстеження і позачергового технічного огляду, здійсненого уповноваженою організацією, у разі закінчення строку служби (граничного строку експлуатації), прийняти рішення про його подальшу експлуатацію?


21.05.2017 року розпорядженням Кабінету міністрів України від 10.03.2017 року №166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» скасовано наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.06.2007 року №132 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» (НПАОП 0.00-1.01-07).

Згідно пункту 39 Постанови Кабінету міністрів України від 26.04.2004 року №687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», введення устаткування в експлуатацію після експертного обстеження здійснюється відповідно до порядку, встановленого нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами.

Таким чином, при введені в експлуатацію вантажного крану, зареєстрованого в Держпраці, власник повинен керуватися саме нормативно-правовими актами, організаційно-методичними та експлуатаційними документами, що стосуються вантажопідіймального крану, що вводиться в експлуатацію.