Генеруємо та втілюємо заходи, направлені на недопущення нещасних випадків серед залізничників


Професія залізничник - це збірна назва цілого ряду професій робітників і службовців, які існують на залізниці, в метро і на підприємствах, де є внутрішня залізнична мережа.

На Миколаївщині популярність на залізничні перевезення, зокрема вантажні, зростає з року в рік. Як приклад можна відзначити чималу роль залізничного комплексу в роботі морських портів області.

Коліями залізниці переміщується зернові, мінеральні добрива, руда, металоконструкції та багато іншого.

Технологічний процес перевезення вантажів залізницею включає такі технологічні операції:

  • подача вагонів під завантаження;
  • пред'явлення вантажу до відправки;
  • завантажування вантажу у вагон;
  • безпосередньо перевезення і супровід вантажу в дорозі;
  • операції з прибуття вантажів та їх вигрузки.

Кожна технологічна операція окремо містить чимало факторів виробничого ризику.

У період 1850–1900 років більшість європейських країн та Сполучені Штати Америки швидко прямували до повної індустріалізації. Цей період, коли працівник тримав увесь вантаж промислових проблем, працюючи у тяжких, а нерідко і в надзвичайно небезпечних умовах, заклав основу руху за охорону праці. Видобуток вугілля та роботи на залізницях того часу були дуже небезпечними для працюючих. Серед робітників, зайнятих на цих виробництвах, налічувалося дуже мало тих, хто не лишився хоча б одного з пальців.

Наразі, Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці, затверджений наказом від 16.09.2019 року № 96  Державної служба України з питань праці, містить чимало нормативно-правових актів, дотримання вимог яких дозволяє мінімізувати негативну дію  виробничих факторів та  рівень травматизму серед працівників.

Варто зазначити, що за характером роботи професії працівників залізної дороги можуть сильно відрізнятися. Деякі припускають важку фізичну працю, в інших потрібна постійна концентрація уваги і миттєва реакція, існують вузькоспеціалізовані професії, що вимагають глибоких технічних знань.

Умови та безпека праці, їх стан та покращання – самостійна і важлива задача кожного сучасного підприємства. Чимала роль у розв’язанні зазначеної задачі припадає на корпоративну політику підприємства у сфері охорони праці та формування високого  рівня культури охорони праці працівників.

Для досягнення результативності у недопущенні аварій та нещасних випадків на залізниці необхідно здійснити такі кроки як:

  • ідентифікацію небезпек, оцінку ризиків;
  • запровадження ефективних заходів щодо поліпшення умов праці та протидії виробничим небезпекам;
  • підвищення обізнаності працівників щодо виявлення виробничих ризиків, безпечних методів роботи, належного застосування засобів індивідуального захисту;
  • акцентування уваги працівників на обов’язки у сфері охорони праці та запровадження заходів стимулювання щодо їх дотримання.