Графік погодження планів розвитку гірничих робіт на 2020 рік


План розвитку гірничих робіт (далі – річний план) - це документ, складений надрокористувачем, який визначає напрямок розвитку гірничих робіт, об’єми видобутку корисних копалин, об’єми виробництва геологорозвідувальних, гірничопідготовчих, розкривних, видобувних, рекультиваційних робіт, об’єми підготовки та переробки мінеральної сировини (при наявності переробних виробництв) та інших робіт, передбачених технічним проектом з промислової (дослідно-промислової) розробки, умовами спеціального дозволу на користування надрами, угодою про умови користування надрами, вимогами Акту про надання гірничого відводу, протоколом Державної комісії по запасам корисних копалин України.

Річний план визначає нормативи втрат корисних копалин при їх видобутку та переробки мінеральної сировини, здійснення в установленому порядку заходів з охорони надр, раціонального та комплексного використання мінеральної сировини, промислової безпеки та охорони праці, запобігання шкідливого впливу гірничих робіт на здоров’я людей,  навколишнє природне середовище, будівлі та споруди.

Погодження річних Планів здійснюється з ціллю забезпечення раціонального та безпечного ведення гірничих робіт, дотримання законодавчих та нормативних  вимог з промислової безпеки та охорони надр,  проектних рішень по відпрацюванню запасів корисних копалин, їх переробки, встановлення оптимальних нормативних  величин  втрат корисних копалин, недопущення наднормативних втрат, вибіркового відпрацювання родовищ корисних копалин, їх псування від неправильного ведення гірничих робіт, своєчасного відновлення порушеними гірничими роботами земель, забезпечення проведення експлуатаційної розвідки та дорозвідки, заходів щодо охорони надр, запобігання шкідливого впливу гірничих робіт на навколишнє природне середовище.

З роз’ясненнями щодо складання щорічних Планів розвитку гірничих робіт  можна ознайомитись на вебсайті Управління у розділі «Гірничий нагляд».

ГРАФІК

ПОДАННЯ ПЛАНІВ РОЗВИТКУ ГІРНИЧИХ РОБІТ НА 2020 РІК НА ПРЕДМЕТ ЇХ ПОГОДЖЕННЯ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖПРАЦІ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ