Деякі особливості припинення трудового договору за згодою сторін


Серед підстав для припинення трудового договору п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) визначено й угоду сторін.

Звільнення за угодою сторін передбачає, що роботодавцем та найманим працівником досягнуто спільної згоди щодо припинення трудового договору у визначений строк.

Така домовленість має бути зафіксована відповідною заявою, яка є доказом того, що сторони узгодили це питання між собою і не мають щодо цього ніяких заперечень. Рішення роботодавця щодо згоди або відмови у звільненні працівника за угодою сторін фіксується його резолюцією на заяві працівника.

Якщо сторони не дійшли згоди щодо умов припинення трудового договору, то роботодавець має право не погодитися на припинення трудових відносин з працівником за цією підставою.

У разі, якщо працівник не бажає продовжувати трудові відносини, а роботодавець заперечує щодо їх припинення за згодою сторін, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні відповідно до ч. 1 ст. 38 КЗпП України.