До Всесвітнього дня медсестер: зниження професійних ризиків медичної сестри


Медичні працівники оберігають здоров’я своїх пацієнтів, але при цьому самі стають жертвами багатьох несприятливих чинників. Напружена робота, взаємодія з хворими, небезпечними біологічними та хімічними речовинами тощо можуть негативно позначатися на здоров’ї медпрацівників, зокрема медичних сестер.

Дитяча асоціація з професією медсестри - це жінка у білому халаті, яка тримає  у руках шприц. Проте, це лише дитяча асоціація.

Завдання покладені на медичну сестру, роблять її роботу надзвичайно багатогранною. Особа, яка обіймає посаду медичної сестри, має забезпечувати висококваліфікований догляд за хворим на сучасному рівні, володіти основними методами реанімації, екстреної медичної допомоги, досконало знати і застосовувати локальні протоколи, стандарти виконання основних сестринських маніпуляцій і процедур, водночас застосовувати безпечні методи роботи.

Конституція України визначає право кожного громадянина, зокрема задіяних у медичній галузі, на  належні, безпечні й здорові умови праці там, де вони працюють.

Наразі у медицині передбачено застосування медичних алгоритмів щодо підготовки робочого місця для прийому хворих, виконання лікарських призначень, організації догляду хворими. Саме виконання послідовності дій, зазначених у медичних алгоритмах та нормативно-правових актах медичної галузі направлених на попередження професійної захворюваності, дозволяє знизити ризик негативного впливу професійних небезпек медичних працівників, зокрема медсестер, а також поліпшити якість надання медичних послуг. Таким чином, велике значення щодо безпеки праці медпрацівників покладається на заклади освіти,  що проводять навчання та підвищення кваліфікації медсестер.

Безперечно, функціональні обов’язки медсестри залежать від спеціалізації відділення, ділянки, установи в цілому, де вона  працює.

Забезпечуючи додержання  конституційних прав медичної сестри у галузі охорони праці, важливо, перш за все, своєчасно та у повному обсязі ідентифікувати небезпеки, з якими стикається середній медперсонал закладу у повсякденній роботі та розробити заходи щодо попередження їх негативної дії.

Під час при прийомі на роботу працівнику, з метою ознайомлення з вимогами охорони праці, санітарії, протипожежної безпеки, правилами внутрішнього трудового розпорядку, надання первинної медичної допомоги при настанні нещасного випадку обов’язково проводиться вступний інструктаж. Після проходження вступного інструктажу, кожен працівник медичного закладу, зокрема медсестра, в обов’язковому порядку повинна пройти первинний інструктаж на робочому місці.  Первинний інструктаж на робочому місті проводить керівник робіт (наприклад: старша  медсестра чи завідувач відділення) індивідуально з кожним працівником або групою працівників, які виконуватимуть одну і ту ж роботу, за типовою програмою. Особливу увагу звертають на небезпечні та шкідливі виробничі чинники, безпечні методи праці стосовно виконання медичних маніпуляцій, дезінфекції  устаткування, шприців, голок тощо.

Роботодавець повинен забезпечити своїх працівників засобами захисту й інформувати їх про правила техніки безпеки, але відповідальність за використання захисних засобів  і дотримання правил техніки безпеки цілком лежить на самих працівниках.

Обов’язково! Робочі місця лікувально-профілактичних закладів забезпечуються аптечками для проведення термінової профілактики в разі аварійних ситуацій, необхідним набором медичного інструментарію для одноразового використання, дезінфекційними засобами для проведення знезараження.