До Дня будівельника: налаштування безпеки праці на будівельному майданчику


Міжнародна організація праці визначає будівельну промисловість як галузь, що складається з державних і приватних фірм, які будують будівлі для заселення їх людьми або для комерційного використання і здійснюють такі громадські роботи, як будівництво доріг, мостів, тунелів, дамб або аеропортів.

 У промислово розвинених країнах на частку будівельних робітників доводиться від 5 до 10% всієї робочої сили. У всіх країнах світу понад 90% будівельних робітників - чоловіки. У деяких країнах, що розвиваються відсоток зайнятих на виробництві жінок вище.

Будівельники будують, ремонтують, реконструюють, модифікують і руйнують будинки, офісні будівлі, заводи та фабрики, лікарні, дороги, мости, тунелі, стадіони, доки, аеропорти і багато іншого.

З огляду на те що, будівельний майданчик є територія, на якій споруджується будинок, розташовано тимчасові споруди (склади, розчинні вузли, прохідні тощо), під'їзні дороги, а також місця для складання різних будівельних матеріалів, організація охорони праці на зазначеній території є надзвичайно важливою.  Весь будівельний майданчик є робоче місце, яке складається з цілого комплексу пересувних робочих місць, говорити про стаціонарні робочі місця під час будівництва можна лише умовно, оскільки залежно від етапів будівництва умови і в більшості випадків місця роботи змінюються постійно.

Що та хто стоїть на передовій безпеки на будівельному майданчику?

Розглядаючи зазначене питання перш за все необхідно зауважити, що до початку будівельно-монтажних робіт кожен об’єкт будівництва повинен мати затверджену проектну документацію з організації будівництва і виконання робіт.

Проектні рішення з техніки безпеки повинні бути конкретними і відповідати реальним умовам роботи. В спеціальному розділі проекту проведення робіт повинні бути включені особливо важливі  вимоги  правил охорони праці і заходи щодо забезпечення їх виконання. Зазначені заходи мають містити технічні рішення і основні організаційні заходи щодо забезпечення безпечного проведення робіт і санітарно-гігієнічного обслуговування працюючих. При складанні документації слід керуватися принципом, що допоможе знизити ризики та поліпшити керівництво.

Звертаємо увагу! Відповідно до НПОАП 45.2-7.03-17, яким регламентовано мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, замовник або керівник будівництва повинен організувати управління з охорони праці на будівельному майданчику, виконання загальних заходів з охорони праці за пропозиціями координаторів з охорони праці на стадії будівництва та виконання плану з охорони праці будівельного майданчика.

Таким чином можна стверджувати, що знання людей призначених для планування і керівництва будівельними роботами мають велике значення. Безпека на будівництві починається саме з координаторів робіт з питань охорони праці.

Роботодавець, перед тим, як покласти обов’язки координатора з питань охорони праці на особу, повинен переконатися, що вона має необхідну підготовку для виконання своїх функцій:

  • вищу освіту відповідного напряму підготовки;
  • не менше 5 років професійного досвіду у сфері архітектури, будівництва або управління будівельними майданчиками;
  • підтверджену незалежним органом кваліфікацію за професією інженер з охорони праці (будівництво).

У  разі виконання зазначених функцій юридичною особою, замовнику або керівнику будівництва необхідно з’ясувати про наявність у їх фахівців необхідного кваліфікаційного рівня.

Між тим, відповідно до даних аналізу нещасних випадків, сам працівник, нехтуючи вимогами охорони праці, провокує  створення небезпечної ситуації. Саме тому, чималу увагу необхідно приділяти самим працівникам. Формування свідомого ставлення працівників  до збереження власного життя та здоров’я під час виконання трудових обов’язків повинна тривати постійно.