Залучаємо осіб з особливими потребами до роботи


Продовжує тривати співпраця Держпраці у Миколаївській області та центрів зайнятості Миколаївської області з метою  інформаційно-роз’яснювальної роботи управління.

29 та 30 листопада 2017 року головні державні інспектори управління Держпраці у Миколаївській області взяли участь у зустрічах з соціальними партнерами під час проведення круглих столів присвячених до Міжнародного дня людей з інвалідністю на базі Інгульського та Корабельного районних центрів зайнятості.

Пі час зустрічей були розглянуті актуальні питання щодо додержання законодавства про працю відносно найманих працівників з фізичними вадами.

В ході зустрічей головні державні інспектори зазначили, що згідно із Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» держава гарантує особам з особливими потребами на рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства та створює для інвалідів потрібні умови, які дають можливість вести повноцінний спосіб життя згідно з їх індивідуальними здібностями та інтересами.

Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його (інваліда) перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенням здоров’я інвалідів. Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час без їх згоди не допускається.

Одночасно, головними державними інспекторами було проінформовано присутніх, що частиною першою ст.19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» визначено, що для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій, громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів установлено в такому розмірі:

  • 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік;
  • якщо працює від 8 до 25 осіб — одне робоче місце.

Законодавство України передбачає ряд пільг і гарантій, спрямованих на захист трудових інтересів працівників-інвалідів. На їх прохання власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановити неповний робочий час та встановлено щорічні основні відпустки подовженої тривалості залежно від групи інвалідності, додаткові обов'язкові відпустки без збереження заробітної плати, встановлюються пільги щодо часу надання щорічних відпусток.

На завершення зустрічі з роботодавцями фахівцями Управління наголошено на тому, що задача кожного роботодавця допомогти людині, яка має вади здоров’я, і не може на рівні з іншими конкурувати на ринку праці, а здійснити це можна дотримавшись трудових прав таких осіб.