Запис про атестацію робочого місця в трудовій книжці


На питання: чи обов’язково потрібно вносити до трудової книжки працівника запис про атестацію робочого місця за умовами праці? Відповідає головний державний інспектор відділу з питань експертизи умов праці Юлія Шелестюк.

Якщо працівник має право на пенсію на пільгових умовах, до трудової книжки обов’язково необхідно внести запис про атестацію робочого місця – на підтвердження цього права.

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника (ч.1 ст.48 КЗпП України) та основним документом, що підтверджує стаж роботи (ст.62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 №1788-ХІІ).

Працівники, зайняті повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списків №1 та №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 №461, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Вимогу щодо внесення до трудової книжки запису про атестацію робочого місця містить п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 №58.

Якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць.

У записі необхідно точно відтворити, повне найменування Списку №1 та №2. Показники зі Списку обов’язково мають бути підтверджені в Карті умов праці, складеній для відповідного робочого місця за результатами атестації.

Отже, якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, до трудової книжки обов’язково необхідно внести запис про атестацію робочого місця – на підтвердження цього права. Адже пенсії за віком на пільгових умовах за Списками №1і №2 призначають за результатами атестації робочих місць (п.2 постанови КМУ «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992 №442).

До трудової книжки слід додати засвідчений в установленому порядку витяг із наказу, яким затверджено перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій, для працівників яких передбачено пільгове забезпечення.

Якщо працівника прийнято на роботу після атестації робочих місць та видання Наказу про результати атестації, першим до трудової книжки вносять запис про прийняття на роботу, а другим – про підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах.

Невиконання вимог Інструкції №58 кваліфікують як порушення законодавства про працю і це може стати підставою для притягнення винних посадових осіб до адміністративної відповідальності за статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.