Конкурс «Краще підприємство з охорони праці»: ПТФ “ВЕЛАМ” – кращі практики систем менеджменту


Промислово-торгівельна фірма  "ВЕЛАМ" - будучи одним з лідерів у виробництві товарів легкої і текстильної промисловості, прагне до вдосконалення в галузі охорони праці та виробничої безпеки,  усвідомлючи свою відповідальність за збереження життя і здоров'я працівників підприємства.

Політика фірми в області охорони праці і виробничої безпеки узгоджується з політикою соціальної відповідальності і базується на наступних основних принципах:

  • пріоритет безпеки виробничих процесів і персоналу;
  • повна відповідальність власника за забезпечення безпечних умов праці;
  • стимулювання безпечної поведінки та відповідальності працівника за своє життя і здоров'я, за життя і здоров'я працюючого поруч;
  • рішення задач охорони праці в комплексі з іншими завданнями розвитку фірми.

 

 

На початку "двотисячних" компанія стрімко нарощувала темпи виробництва, зростала чисельність працюючих, запроваджувались нові процеси, вводились у дію нові потужності.

Звичайно, пріоритетом завжди було виконання вимог законодавства, але виконання тільки вимог було недостатнім для ефективного управління процесами. Це й стало передумовою прийняття рішення про нові напрямки побудови системи менеджменту. Зазначені рішення  стосувалось перш за все системного розвитку якості, що принципово, неможливо без підвищення ролі безпеки процесів і охорони праці, побудови систем екологічного менеджменту і соціальної відповідальності загалом.

Промислово-торгівельна фірма  "ВЕЛАМ" вже багато років поспіль відзначається  як лідер промисловості та сумлінний платник податків на регіональному та державному рівні. У 2004 році на підприємстві була впроваджена сертифікована система менеджменту якості ISO 9001, а з 2007 року функціонує інтегрована система менеджменту   ISO  14001, до складу якої входять системи якості, екології, охорони праці та виробничої безпеки OHSAS 18001, менеджменту соціальної відповідальності ISO 14024. На підприємстві впевнені, що забезпечення якості продукції, як визначальної особливості товарів для людей, не можливе без підвищення ролі безпеки процесів та охорони праці.

Атестація робочих місць, актуалізація і зменшення  впливу виявлених ризиків, працюючі системи навчання персоналу,  тренування для відпрацювання дій в потенційних аварійних ситуаціях – це постійна робота  керівників, підрозділів та систем менеджменту.

Комплексний підхід до  вирішення будь-яких виробничих питань забезпечує увагу переш за все рівня безпеки змін, що плануються.

Сприйняття виробничим персоналом вимог та заходів охорони праці сформовано увагою до цих питань вищого керівництва промислово-торгівельної фірми  "ВЕЛАМ". Відношення до безпеки умов праці переконливо підтверджується рівнем культури виробництва і виробничих відносин, станом утримання будівель і устаткування, безперервним процесом медичного контролю здоров’я працюючих, забезпеченням спецодягом, кількістю спеціалізованих інформаційних носіїв на ділянках.

Безумовно, щорічно на підприємстві підсумовується результати функціонування інтегрованої системи менеджменту, у тому числі системи охорони праці та виробничої безпеки, оцінюючи їх вплив на бізнес-процеси, фіксується висновок, що  підкреслює безперечну важливість їх розвитку і удосконалення.