На АТ «Миколаївгаз» розповіли про заходи безпеки, які вживаються під час відбору проб для визначення показника інтенсивності запаху газу


В рамках кампанії щодо зниження дії виробничих ризиків під час постачання газу споживачами посадові особи Управління Держпраці у Миколаївській області ініціювали зустріч з представниками   оператора газотранспортної   системи АТ   «Миколаївгаз»   м. Первомайська.

У процесі заходу  обговорено процедуру відбору проб з метою визначення інтенсивності запаху газу, заходи, направлені на дотримання технічного стану газопроводів, запірних пристроїв у належному рівні.

Зазначимо, що постачальник природного  газу повинен гарантувати своїм споживачам  якість свого продукту -  газу, який  вводить  в обіг та реалізується.  Оскільки продукт є вибухонебезпечний та порушення вимог безпеки при його споживанні  може призвести до значних людських жертв, втрати матеріальних цінностей, фізико-хімічні показники газу чітко регламентовані. Одним з компонентів газу, який постачається населенню, є одорант.  Зазначена речовина надає газу сильного специфічного запаху. Таким чином, відбувається привернення уваги людей до витоків газу.

Під час розмови було  визначено ризики, які можуть виникнути в момент відбору проб, та  заходи реагування на них. До ризиків віднесено неналежне забезпечення щільності запірного пристрою, встановленого  на системі газопостачання, вибухонебезпечна концентрація газу у точці контролю,  недостатня вентиляція в приміщенні,  порушення вимог безпеки з боку працівників під час виконання робіт.

Розглядаючи попереджувальні заходи зі сфери охорони праці та промислової безпеки, акцентовано увагу на періодичність перевірки знань працівників щодо безпечних методів роботи, належне  документування відомостей про заміну кранів, компресорів, проведенню капітального та поточного ремонтів системи газопостачання, обов’язковість  обслуговування запірної арматури не рідше ніж один раз на рік тощо.

 Серед іншого, учасники зустрічі обмінялися думками щодо реагування людини  на запах одоризованого газу  та важливості  даних внесених  до паспорта якості продукції підприємства, зокрема інформації про методи випробування, дані про одоризацію, відомості про випробувальну лабораторію.