На звернення громадян управління Держпраці у Миколаївській області роз’яснює: особливості розрахунку середнього заробітку працівнику, призваними на військову службу за контрактом


Розрахунок середнього заробітку працівнику, якого увільнено від виконання посадових обов’язків на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації (контрактом), на особливий період, досі викликає непорозуміння.

За допомогою розібратися у суперечливої ситуації саме з такого приводу  до управління Держпраці у Миколаївській області звернувся працівник комунального закладу міста Южноукраїнська.

За результатами розгляду звернення управління Держпраці у Миколаївській області роз’яснено наступне.

Так, відповідно до вимог ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Щодо нарахування середнього заробітку.

Нарахування середнього заробітку здійснюється з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (далі – Порядок), виходячи з виплат за останні 2 календарних місяці роботи, що передують місяцю мобілізації.

Відповідно до п.10 Порядку у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві,  в  установі,  організації  відповідно  до  актів законодавства,  а також за рішеннями,  передбаченими в колективних договорах (угодах),  як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом  якого  за  працівником  зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при  обчисленні середньої заробітної  плати, за проміжок часу до підвищення   коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Водночас, вимогами цього ж пункту Постанови передбачено, що на госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових  можливостей.

Виплати нарахованих сум проводяться у строки виплати заробітної плати.