На звернення громадян управління Держпраці у Миколаївській області роз’яснює оформлення трудових відносин з працівником, який уклав контракт про проходження військової служби


 До управління Держпраці у Миколаївській області надійшло звернення економіста ТОВ «Комунтехбудсервіс». У звернені повідомляється, що слюсар з ремонту автомобілів підприємства в червні 2016 року був призваний до лав Збройних Сил України. Після чого працівник прийняв рішення перейти на військову службу за контрактом до Національної Гвардії України.

З огляду на викладені обставини економіст просить надати роз’яснення щодо строку подальшого нарахування заробітної плати особі, яка перебуває на військовій службі за контрактом, а також допомогти розібратись у кадрових питаннях щодо  подальшого збереження посади за працівником та визначення дати, з якої підприємство матиме право його звільнення.

За результатами розгляду звернення управління Держпраці у Миколаївській області роз’яснено наступне.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» військовослужбовці, які проходять кадрову або строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язані, а також жінки, які не перебувають на військовому обліку, укладають контракт про проходження військової служби за контрактом.

07.01.2017 набув чинності Закон України від 06.12.2016 № 1769-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби». Зазначеним Законом внесені зміни до ст. 119 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) та Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу».

Так, ч. 3 ст. 119 КЗпП України визначено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Отже, працівники, які добровільно укладають контракти на проходження військової служби або в разі закінчення одного та укладанні другого контракту, користуються гарантіями, передбаченими ст. 119 КЗпП України та не підлягають звільненню, а роботодавець продовжує зберігати за працівником місце роботи, посаду і виплачувати середній заробіток.