На Миколаївщині перевірено стан дотримання законодавства про працю та охорону праці в установах Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України


На Миколаївщині відбулися перевірки 3 установ  Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, під час яких серед іншого розглядалися питання дотримання вимог законодавства про працю та  охорону праці.

Перевірки поводилися прокуратурою Миколаївської області за участю посадових осіб Управління Держпраці у Миколаївській області.

Як відомо, засуджені до позбавлення волі мають право працювати. Праця здійснюється на добровільній основі на підставі договору цивільно-правового характеру або трудового договору, який укладається між засудженим та фізичною особою - підприємцем або юридичною особою, для яких засуджені здійснюють виконання робіт чи надання послуг. При цьому, адміністрації державних установ, які входять до складу Державної кримінально-виконавчої служби України, зобов’язані створювати умови праці та забезпечити оплату праці засуджених до обмеження волі або позбавлення волі відповідно до вимог чинного законодавства.

За результатами перевірок встановлено, що в установах Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та апробації Міністерства юстиції України  серед порушень у сфері охорони праці основним є  відсутність дозвільних документів органів Держпраці. Нагадаємо, що зазначений факт свідчить про  відсутність  права у суб’єктів господарювання  провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності.

Зокрема, у Державній установі «Снігурівська виправна колонія №5» відсутні  такі документи як:

  • дозвіл на експлуатацію устаткування напругою понад 1000 В;
  • декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці  на виконання робіт підвищеної небезпеки (з відміткою про  реєстрацію  в органі Держпраці), а саме: роботи із збереження та переробки зерна, роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

У Державній установі «Миколаївський слідчий ізолятор» зафіксовано відсутність декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці  на виконання  робіт підвищеної небезпеки (з відміткою про  реєстрацію  в органі Держпраці) - робіт на висоті понад 1,3м. Окрім цього, в установі порушено вимоги щодо безпеки працівників, зайнятих приготуванням їжі, зокрема в приміщені столової на двох варильних котлах не встановлено запобіжні клапани, а також не забезпечено проведення повірки встановлених манометрів. Відсутність в установі особи, відповідальної за електрогосподарство, створює високий ризик виникнення порушень електробезпеки.

У Державній установі «Казанківська ВК №93» серед порушень встановлено:

  • відсутність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки (роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів, газополум'яні роботи) та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки   (технологічне устаткування та його елементи систем газопостачання, технологічне устаткування деревообробної промисловості, устатковання напругою понад 1000 В, парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт., вантажопідіймальний кран).
  • не подання до територіального органу Держпраці декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки (роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, маркшейдерські роботи, звалювання та розпилювання блоків природного каменю, зберігання балонів, зварювальні роботи)  та експлуатацію машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки (технологічне обладнання з переробки природного каменю).

Водночас, в порушення вимог охорони праці в установі не призначено особу відповідальну за електрогосподарство, засуджені, зайняті на роботах на виробничих об’єктах, не в повній мірі забезпечені засобами індивідуального захисту, відсутній контроль щодо застосуванням засудженими-працівниками засобів індивідуального захисту (рукавиць, захисних окулярів) та спецодягу, здійснюється експлуатація будівлі цеху №3 та ремонтно-механічної дільниці, які знаходяться в аварійному стані.

 Також зазначимо, хоча засуджені до  позбавлення волі залучаються до суспільно корисної праці з урахуванням наявних виробничих потужностей залежно від статі, віку, працездатності, стану здоров’я, спеціальності, за кожну годину роботи у нічний час працівникам проводиться доплата в розмірі 35% годинної тарифної ставки,  робота у вихідні, святкові та неробочі дні оплачується у подвійному розмірі, без фактів порушень вимог трудового законодавства не обійшлося. Так, під час перевірки Державній установі «Казанківська ВК №93» посадовими особами  Управління Держпраці у Миколаївській області встановлено, що робочий день засуджених до позбавлення волі напередодні святкових днів не скорочується на одну годину.

Керівникам установ наголошено на необхідність  усунення  виявлених порушень та рекомендовано припинити роботи підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки  до отримання відповідних дозволів та  подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці  до територіально органу Держпраці.

Додамо, що заходи контролю не оминуть й Державну установу "Арбузинська виправна колонія (№83)".