На ПАТ «Миколаївгаз» розглянуто актуальність теми Всесвітнього дня охорони праці – «Захищено і здорове покоління»


На виробничій нараді у Баштанському підрозділі ПАТ «Миколаївгаз»  обговорювались умови праці молодих спеціалістів підприємства. Участь у нараді прийняв начальник відділу нагляду на виробництві та на об’єктах підвищеної небезпеки  управління Держпраці у Миколаївській області Сергій Джігімон.

На початку наради Сергій Джігімон зосередив увагу на актуальних проблемах охорони праці  – поліпшенні умов праці, недопущення нещасних випадків та професійних захворювань працівників, зокрема серед молодих спеціалістів. Присутнім було підкреслено, що право на безпечні, здорові умови праці мають працівники усіх вікових груп. Проте, аби зберегти здоров’я молодих працівників, необхідно більше уваги приділяти  професійним ризикам працівників, які мають малий досвід роботи.

Начальник служби охорони праці та цивільного захисту ПАТ «Миколаївгаз» Тетяна Лук’яненко повідомила, що кількість молодих працівників із загальної кількості працівників товариства становить 1%. З числа молодих працівників у шкідливих умовах праці працюють 47%. Водночас, на роботи з підвищеною небезпекою та з шкідливими умовами праці приймаються лише працівники, що досягли 18 років.

Тетяна Лук’яненко проінформувала про професії працівників підприємства, які працюють у несприятливих умовах праці та  визначила шкідливі виробничі фактори виробничого середовища, вплив яких може призвести до погіршення стану здоров'я чи зниження працездатності працівників товариства.

За результатами атестації робочих місць за умовами праці, шкідливі фактори виробничого середовища на робочих місцях товариства, які атестовані, у відсотковому  співвідношенні  становлять: 30% - мікроклімат, 8% - виробничий шум, 2% - вібрація,          20% - хімічні фактори, 19% - тяжкість праці,  21 % - напруженість праці.

Наприкінці заходу зазначалось, що уваги потребує не лише виробниче середовище, а й фізичний і психологічний стан працівників, зокрема молодих. Тому підбір і розстановка людей, навчання і виховання молодого активу працівників потребує глибокого попереднього аналізу.