На ТОВ «РЕМОНТ-НИК» визначено ключові заходи безпечної експлуатації мостового крана


Ремонт та виготовлення сільгосптехніки на ТОВ «РЕМОНТ-НИК» вимагає переміщення важких заготівель, деталей, виробів до станків, місць збереження та відвантаження. Для цього на підприємстві використовується мостовий кран з пультом керування із землі. Оскільки мостовий кран відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки, то відповідно до чинного законодавства до зазначеного об’єкта встановлені  регламентовані вимоги щодо безпеки експлуатації та виконання робіт підвищеної небезпеки з його налагодження, ремонту, технічного  обслуговування. Саме обговоренню додержання зазначених вимог була присвячено зустріч посадових осіб Управління Держпраці у Миколаївській області з представниками ТОВ «РЕМОНТ-НИК».

В процесі обговорення було визначено основні заходи,  які забезпечують  безаварійну та сталу роботу машини, призначеної для підіймання та переміщення в просторі вантажу, а саме:

проведення періодичного технічного обслуговування, налагодження та ремонту обладнання відповідно до паспорта з експлуатації;

визначення умов та заходів щодо проведення експертного обстеження обладнання;

забезпечення ведення робіт за проєктами виконання робіт або технологічними картами на виконання робіт краном;

розробка та затвердження інструкції з охорони праці для відповідальних працівників, обслуговувального та ремонтного персоналу, працівників, які виконують роботи з робочої платформи підйомників, стропальників тощо та забезпечення ними  працівників зазначених професій тощо.

Під час розмови увага акцентована на додержання вимог стосовно розподілу обов’язків між працівниками. Так, дозволяється покладати обов’язки працівників, відповідальних за утримання обладнання у справному стані та безпечне проведення робіт, на одного працівника. Водночас, на працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання, не можуть бути покладені обов’язки працівників, відповідальних за утримання обладнання в справному стані, або працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт.

Учасники зустрічі, також, обговорили виконання  вимог щодо  допуску працівників до керування вантажопідіймальним краном та підвішування вантажу на гак вантажопідіймального крана, проведення періодичного технічного обслуговування крана та занесення відомостей про здійснені заходи до журналу технічних обслуговувань і ремонтів.