Особливості експлуатації атракціонів з числа об’єктів підвищеної небезпеки


Певна група атракціонів відноситься до обладнання підвищеної небезпеки для життя відвідувачів і персоналу, що його обслуговує, а саме:

  • атракціони з механізованим приводом з підійманням посадкових місць  (відвідувачів)  від  рівня  посадкової  площадки на висоту: більше 2 метрів -  для  дитячих  атракціонів і 3 метрів  -  для дорослих незалежно від швидкості обертання;
  • каруселі з механізованим  приводом: вертикальні, горизонтальні, нахилені, із складною траєкторією руху - з лінійною швидкістю посадкових місць більше 0,5  м/с  незалежно  від  висоти підіймання;
  • автомобілі, що зіштовхуються, швидкісні автомобілі, картинг з вільною траєкторією руху самохідних засобів (електромобілів) без підіймання, швидкість руху яких більше 4 м/с;
  • атракціони будь-якої конструкції  з  лінійною швидкістю руху посадкових місць (відвідувачів) більше 5 м/с;
  • гойдалки механізовані та немеханізовані, які обертаються або з кутом відхилу посадкових місць на величину більше 45 градусів  і підійманням кабін (посадкових місць) більше 1,5 м;
  • атракціони механізовані з гідравлічним або пневматичним приводом посадкових місць (кабін, платформ);
  • вежі вільного падіння;
  • атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному канаті тощо).

Таке віднесення обумовлено видами небезпек, що виникають  під  час  користування,  експлуатації та обслуговування вищезазначеного обладнання.

Суб'єкти господарювання,  які мають намір експлуатувати атракціони, віднесені до атракціонів підвищеної небезпеки, а також дитячі механізовані атракціони, мають отримати дозвіл територіального органу Держпраці, який видається на підставі  позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Водночас додамо, що зазначені умови діють однаково на вітчизняні атракціони підвищеної небезпеки або їх складові  частини, а також придбані  за  кордоном.

Розважальні об'єкти підвищеної небезпеки, а також  дитячі механізовані атракціони, що відпрацювали строк служби,  а також в інших випадках, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, мають піддаватися експертному обстеженню з метою визначення їх технічного  стану  та  можливості подальшої експлуатації  атракціонів. Експертне обстеження має проводитися відповідно до організаційно-методичних документів, затверджених в установленому порядку.

Допуск атракціонів, у тому числі віднесених до числа  підвищеної  небезпеки, до експлуатації на початку кожного сезону,  а також після перерви в експлуатації  більше  ніж  на  12 місяців  і  після  проведення  ремонту  здійснюється  працівником, відповідальним за безпечну експлуатацію атракціонів,  на  підставі результатів технічного огляду.

Звертаємо увагу, що:

монтаж (демонтаж) і  (або)  налагодження  атракціонів, віднесених  до  атракціонів  підвищеної  небезпеки, мають виконувати організації, що отримали дозвіл органу Держпраці на виконання  робіт  з  монтажу (демонтажу) і (або) налагодження атракціонів;

технічний огляд атракціонів з числа об’єктів підвищеної  небезпеки, також, повинен проводити суб’єкт господарювання, який має дозвіл органу Держпраці на право  проведення  технічних  оглядів атракціонів.

Вимоги щодо наявності відповідного дозволу Держпраці передбачені й до організацій, які здійснюють реконструкцію та ремонт несучих металевих конструкцій атракціонів - об’єктів підвищеної небезпеки.

Додатково, дозвіл територіальним органом Держпраці видається за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця. Для одержання дозволу суб’єкт господарювання подає в паперовій формі особисто, через уповноважену ним особу, надсилає поштою або у випадках, передбачених законом, в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування, адміністратору заяву, до якої додається:

на виконання робіт підвищеної небезпеки - висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання заявлених робіт;

на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання та їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи відповідності таких машин, механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Строк видачі дозволу становить десять робочих днів з дня отримання документів.

Акцентуємо вашу увагу. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» до обов’язків роботодавця належить  забезпечення  належного утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом, а також здійснення контролю за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці.

За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом.