Посадові особи Держпраці закликають до відповідального ставлення до додержання вимог охорони праці на підприємствах Миколаївщини


Визначення виробничих ризиків, реалізація заходів, направлених на запобігання дії на організм людини негативних виробничих факторів, здійснення контролю за станом здоров`я працівників. Все вищеперелічене повинно створити умови для того, щоб людина поверталась після роботи додому живою та неушкодженою. Між тим, дані статистики свідчать, що в Україні нещасні випадки з працівниками трапляються майже щодня.

«Під час проведення спеціального  розслідування вивчаються обставини нещасного випадку. Збір інформації, документів справи виявляє не лише виконання керівником підприємства вимог чинного законодавства, але і його ставлення  до збереження здоров’я своїх працівників», - зазначив головний держаний інспектор Микола Бешевець під час зустрічі з керівництвом ТОВ «Технобезпека-Преміум».

У розмові з працівниками підприємства фахівець управління Держпраці  окреслив коло обов’язків роботодавця у сфері охорони праці, зосередив увагу на Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337, визначив документи, які вивчаються під час розслідування (спеціального розслідування). Так, для того, щоб уникнути докори сумління за отриману працівником   травму, особам, відповідальним за стан охорони праці на підприємстві, необхідно визначити виробничі ризики та запровадити відповідні попереджувальні заходи, постійно оновлювати та перевіряти  знання працівників з питань охорони праці, формувати культуру безпечного виконання робіт. На підприємстві має бути сформовано пакет документів, до якого повинні входити  інструкції з охорони праці, накази на призначення відповідальних осіб, журнали реєстрації щодо проходження інструктажів з охорони праці, висновки результатів періодичного медичного огляду працівників тощо.

«Тема забезпечення безпеки праці працівників має бути домінуючою у всіх суб’єктів господарювання. Роботодавці мають розуміти свою відповідальність за збереження життя та здоров’я найнятих осіб… Небезпеки притаманні кожному виду діяльності, проте їх можна уникнути.  Перед нами стоїть завдання переконати  кожного працездатного громадянина, кожного роботодавця у необхідності належного дотримання   вимог охорони праці», - Юрій Козловський, начальник управління Держпраці у Миколаївській області.