Професійно обумовлена захворюваність механізаторів


Умови праці  при проведенні польових робіт характеризується деякими загальними  особливостями, а саме:

  • сезонність і пов'язана з нею конкретна терміновість робіт, що зумовлює напруження організму працюючих у певні періоди року.
  • проведення польових робіт на відкритому повітрі з ранньої весни до пізньої осені , а частково взимку.
  • територіальна розосередженість місць роботи та пов’язана з цим віддаленість постійного місця проживання.
  • забруднення повітря виробничого середовища та біосфери при використанні пестицидів і біологічно-активних речовин.

Робота в складних умовах через використання морально застарілих і технічно зношених машин та механізмів, які є джерелом шкідливих виробничих факторів і не забезпечують комплексної механізації всього циклу робіт в рослинництві.

За статистичними даними на кінець 2015 року кількість працівників агропромислового комплексу в Україні, що працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, складає 34,9 тис. осіб, що складає 11,2% від облікової кількості штатних працівників.

Найбільш поширеною професією в галузі рослинництва є механізатор . Робітники даної професії у більшості сільськогосподарських підприємств працюють щоденно і майже весь рік, а в часи найбільш напружених польових робіт — світловий день. При цьому через недооцінку машинобудівниками проблем комфорту у кабінах вітчизняних машин наявні всі умови для передчасного стомлення працюючого протягом робочого дня та накопичення втоми протягом місяця, кварталу, року. Постійні перепади температури та перегрів організму у літній період призводять до частих захворювань . Найбільш частою формою патології дихальної системи у механізаторів є хронічний бронхіт, який виявляється після 15 років роботи і призводить до інвалідності приблизно 12 % тих, хто захворів. В структурі захворюваності механізаторів перше місце посідають захворювання периферійної нервової системи та опорно-рухового апарату. В останні роки під час періодичних медичних оглядів механізаторів все частіше  діагностуються захворювання шлунково-кишкового тракту. Загальна низькочастотна вібрація здатна викликати ослаблення зв'язкового апарату, резонансні коливання шлунка та його опущення. Цей стан порушує секреторну та евакуальну діяльність шлунка, внаслідок чого розвивається гастрит. Залежно від стану роботи такі захворювання діагностуються у 70% випадків. Одним з професійних факторів виникнення цих захворювань також може бути шум, який суттєво впливає на секреторно-евакуаторну діяльність шлунка, так і на органи слуху.

На піщаних ґрунтах при  значній концентрації пилу із вмістом вільного двоокису кремнію понад 70%  у механізаторів виявляються навіть силікоз та фіброзонні зміни в легенях дифузного характеру.

Знання вказаних вище професійних небезпек і шкідливих особливостей деяких виробничих процесів у працівників агропромислового комплексу, дасть змогу покращити організацію праці, систему управління охороною праці та розробити заходи щодо профілактики захворювань і зміцнення здоров’я працюючих на сільськогосподарських об’єктах.