Реалізація органами місцевого самоврядування повноважень зі здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю


У конферанц-залі бізнес-центру «Олександрівський», м.Миколаїв, відбувся семінар на тему «Реалізація органами місцевого самоврядування повноважень зі здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення», спрямований на надання допомоги територіальним громадам в освоєнні повноважень зі здійснення контролю за додержанням законодавства про працю.

Участь у семінарі прийняли уповноважені представники виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад Миколаївщини.

Перш за все учасники заходу обговорили шляхи реалізації виконання виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад повноважень визначених частиною третьою статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  (контрольних повноважень), порядок визначення або створення виконавчого органу,  уповноваженої посадової особи відповідальних за виконання контрольних повноважень.

Значну частину семінару посадові особи управління Держпраці у Миколаївській області присвятили роз’ясненню порядку здійснення державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295.

Зокрема було наголошено на переліку органів контролю, формах контролю, тривалості інспекційних відвідувань, оформленні результатів перевірок. Окремо учасники семінару зупинилися на підставах проведення інспекційних відвідувань, правах інспекторів праці, заборонах.

Осторонь не залишились і питання здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю. Так, до уваги присутніх фахівці управління довели, що посадові особи Держпраці та її територіальних органів, посадовими обов’язками яких передбачено здійснення повноважень державного нагляду за додержанням законодавства про працю, здійснюють нагляд за виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад під час здійснення повноважень, визначених відповідно ч. 3 статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Були визначені основні засади здійснення посадовими особами управління такого нагляду та його наслідки.

Так, особливу увагу звернуто на те, що у разі систематичного невиконання або неналежного виконання інспектором праці без поважних причин контрольних повноважень Держпраці на підставі відповідних висновків уповноважених посадових осіб скасовує службове посвідчення такого інспектора праці.

Додатково учасниками семінару розглядались і питання притягнення об’єкту відвідування та його посадових осіб до відповідальності.

З огляду на актуальність для органів місцевого самоврядування піднятих питань жваву дискусію визвала реалізація інспекторами праці своїх прав, притягнення винних осіб до відповідальності та взагалі шляхи введення посади інспектора праці до структури виконавчого органу місцевого самоврядування та його підпорядкованість.

Наразі ми може сказати, що проведення заходів спрямованих на додержання роботодавцями вимог законодавства про працю є кроками направленими на легалізацію доходів  громадян, захист прав та законних інтересів працівників, детінізацію економіки, що сприяє збільшенню  надходжень до місцевих бюджетів.

На думку учасників семінару така одночасна  спільна робота інспекторів праці в напрямку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю надасть можливість створити на території Миколаївської області затишні умови для працівників будь-якої галузі та направити роботу роботодавців у їх взаємовідносинах з працівниками у правове поле.

Посилання на презентації семінару