Результати перевірок суб’єктів господарювання, які надають послуги з технічного обслуговування ліфтового господарства на Миколаївщині


Фахівцями Управління Держпраці у Миколаївській області  проведено вже 5 з 11 перевірок суб’єктів господарювання, зареєстрованих на Миколаївщині, які здійснюють господарчу діяльність у сфері ремонту та технічного обслуговування ліфтів. Зазначені позапланові заходи контролю здійснюються на виконання окремого доручення Державної служби України з питань  праці. Наразі перевірка триває у ТОВ «Солвол –Ліфт».

Перед тим, як повідомити про результати перевірок  нагадаємо, що безпечна експлуатація ліфтів забезпечується комплексом заходів, які містять комплекс взаємопов'язаних робіт попереджувального та планового характеру. Так, для безперебiйної й безпечної  експлуатації ліфту  власник (балансоутримувач) має   забезпечити виконання регламентних робіт (перевiрку технiчного стану, усунення дрiбних пошкоджень, прибирання ліфтів тощо), проведення технічних оглядів, місячних, квартальних ремонтів.  Оскільки ліфти належать до механізмів підвищеної небезпеки у власника постає необхідність отримання дозволу Держпраці  на виконання робіт, пов’язаних з експлуатацією ліфтів або  укладання договору з організацією, яка спеціалізується на виконанні відповідних робіт та має необхідні дозвільні документи, штат працівників, обладнання тощо.

Зосередимо увагу на колі обов’язків підрядника - суб’єкта господарювання, який здійснюють діяльність у сфері ремонту та технічного обслуговування ліфтів, визначених у формі Типового договору підряду на технiчне обслуговування та ремонт ліфтів i диспетчерських систем, затвердженого Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.04.2000 р. N 73. До них відноситься:

 • забезпечення безперебійної та безпечної роботи ліфтів і диспетчерських систем відповідно до Положень "Про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні" і "Про технічне обслуговування, ремонт і реконструкцію об'єднаної диспетчерської системи (системи контролю та управління ліфтовим обладнанням");
 • своєчасне виконання комплексу ремонтних робіт навченим і атестованим персоналом;
 • усунення несправності ліфтів і систем диспетчеризації, які не пов’язані з  порушенням  Правил користування ліфтами, розкраданням, псуванням обладнання і кабельних ліній, підпалами, порушенням енергопостачання, залиттям атмосферними опадами ліфтового і диспетчерського обладнання тощо, без додаткової оплати;
 • проведення технічного огляду ліфтів, прийняття участі у перевірках, які проводяться органами Держпраці;
 • внесення в паспорти ліфтів записів, які відносяться до обов'язків підрядника;
 • надання сприяння Замовнику в оформленні актів технічного стану ліфтів, диспетчерських систем для їх заміни;
 • здійснення контролю за виконанням Замовником обов'язків згідно з вимогами Правил безпечної експлуатації ліфтів;
 • припинення експлуатації ліфтів у разі необхідності та поручення вимог експлуатації ліфтів, визначених Правил безпечної експлуатації ліфтів.

 

Тож, забезпечити надання вищезазначеного комплексу послуг вимагає від суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у сфері ремонту та технічного обслуговування ліфтів,  наявності:

 • кваліфікованих працівників відповідної кваліфікації;
 • матеріально-технічної бази;
 • прав на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності, зокрема мова йде про наявність дозвільних документів на виконання робіт та на експлуатації машин, механізмів, устаткування;
 • якісного менеджменту, орієнтованого на дотримання вимог чинного законодавства, економічну стабільність та забезпечення  безпеки працівників.

Під час перевірок посадові особи Управління сфокусували свою діяльність на дотриманні суб’єктами господарювання вимог законодавчих на нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, гігієни праці.

Зазначимо, що на деяких підприємствах Миколаївщини зі сфери технічного обслуговування ліфтового господарства не так давно проходили заходи контролю Управління. Консультації та виконані раніше видані приписи допомогли організувати роботу на підприємствах у сфері охорони праці  на належному рівні. Зазначений  факт констатували посадові особи Управління під час позапланової перевірки    на ТОВ «Центрліфт».

Щодо порушень, які виявлено під час перевірок.

КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання», м.Южноукраїнськ, у своїй діяльності використовує дві одиниці ручної талі без наявності дозволу Держпраці та інформації у паспортах обладнання інформації про проведення періодичних технічних оглядів. Головний інженер та інженер з охорони праці підприємства не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Серед фактів інших  порушень на підприємстві  встановлено: у посвідченнях з електробезпеки електротехнічного персоналу відсутні висновки про проходження періодичного медичного огляду щодо можливості виконання робіт в електроустановках;  на зварювальному посту на корпусі електрозварювального трансформатора не зазначена дата наступного виміру опору ізоляції й приналежність до цеху; на зварювальному обладнанні використовується саморобний електродотримач;  заземлюючі пристрої використовуються без наявності  паспортів на обладнання та  інформації про їх огляди з вибірковим розкриттям ґрунту; не складено список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією; не визначено осіб, відповідальних за нагляд та утримання вантажопідіймальних механізмів в справному стані.

На МПП «Парк», м.Южноукраїнськ, виявлені порушення: директор,  майстер, особа, відповідальна за електрогосподарство, підприємства не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці; не ведеться Журнал протоколів перевірки знань з питань охорони праці, відсутні дані про видачу працівникам спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту.

На момент перевірки на КП «Миколаївліфт», м.Миколаїв, встановлені факти:

відсутності у керівника структурного підрозділу  підприємства затвердженого переліку інструкцій, необхідних для працівників усіх професій і для всіх видів робіт підрозділу, журналу оперативного контролю стану охорони праці;

необхідності перегляду та доповнення  інструкції «технологічний процес проведення регламентних робіт ліфтів» правилами використання пристроїв та приладів, застереженнями про можливі небезпечні, неправильні методи праці, а також оновлення  інструкції з охорони праці для електромеханіків 1-2 розрядів щодо технологічного процесу проведення регламентних робіт ліфтів;

порушення контролю термінів виконання власником (балансоутримувачем) ліфтових установок перевірки елементів заземлення і повного опору петлі «фаза-нуль» обладнання;

забезпечення неодмінного перегляду однолінійних схем та доукомплектації документації з електрогосподарства.

На ТОВ «Євро Ліфт», м.Миколаїв, встановлено відсутність права на виконання робіт підвищеної небезпеки, зокрема виконання робіт на висоті 1,3 метра, зварювальних робіт. Суб’єкт господарювання порушив законодавство у сфері охорони праці в частині  електробезпеки, зокрема працівники не  забезпечені засоби захисту від ураження електричним струмом;   на електроінструменті не зазначено інвентарних номерів та дат проведених, наступних перевірок; не здійснюється проведення вимірів опору ізоляції обмоток електрозварювального трансформатора із записом у відповідний журнал; відсутній затверджений план навчання електротехнічних працівників безпечним методам праці; не забезпечено повного комплекту документів з електрогосподарства; не ведуться

журнали -реєстрації протоколів випробувань засобів і інструменту з ізолювальними ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів,  -випробувань засобів захисту із діелектричних матеріалів, -обліку електроінструментів, -обліку робіт за нарядами і розпорядженнями тощо. Крім того, зафіксовано факти порушення організації роботи щодо забезпечення диспетчерського зв’язку між пунктом розміщення персоналу, що здійснює  обслуговування, та кабінами пасажирських ліфтів;  медичного огляду працівників певних категорій.

За результатами позапланових перевірок суб’єктам господарювання, у яких виявлено порушення,  видано обов’язкові до виконання  приписи, осіб, відповідальних за стан охорони праці на підприємстві, притягнуто до адміністративної відповідальності.