Результати позапланових перевірок на предмет виконання приписів Управління Держпраці у Миколаївській області, винесених з питань охорони праці та промислової безпеки


У вересні 2019 року  посадовими особами Управління Держпраці у Миколаївській області проведено чотири позапланові перевірки на предмет виконання раніше виданого припису.

Суб’єкти господарювання для проведення позапланових заходів визначалися за принципом рівноможливості виникнення нещасного випадку на підприємствах різної сфери діяльності однакового ступеня ризику.

Щодо результатів заходів.

Позаплановий захід контролю відбувся на ФГ «Барвінок» (вид діяльності:  вирощування зернових культур. Місце знаходження: Вітовський район, Миколаївської області). За результатами планової перевірки територіального органу  Держпраці у липні 2018 року підприємству необхідно було усунути прогалини у додержанні вимог електробезпеки, а саме укомплектувати в повному обсязі основні і додаткові засоби захисту від ураження електричним струмом, сформувати пакет документів з електрогосподарства, передбачений вимогами  Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, а також отримати  дозвіл на експлуатацію технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В, а саме електричного устаткування двох електричних станцій та мереж. Суб’єкт господарювання відповідально поставився до виконання припису – вимоги виконані в повному обсязі.

ТОВ «Оазис Бисан» (вид діяльності: вирощуванням риб. Місце знаходження: Новоодеський район, Миколаївської області) за результатами  заходу контролю Управління Держпраці у жовтні 2018 року кардинально змінив підходи щодо недопущення нещасних випадків серед працівників. На виконання вимог припису на  Товаристві розроблені та затверджені Положення про службу охорони праці та перелік робіт з підвищеною небезпекою;  заведені та належно заповнюються  журнали передбачені для реєстрації інструкцій з охорони праці,  обліку виробничого та невиробничого  травматизму, професійних захворювань;  на робочих місцях працівників з’явилися інструкції з охорони праці; працівники пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці; медичні картки рибоводів доповнилися результатами дослідження на наявність кишкових інфекцій;  документація, що регламентує експлуатацію електрогосподарства та  вентиляційної системи, приведена до належного стану; здійснюється контроль за додержанням працівниками правил експлуатації водогрійних котлів. Суб’єкт господарювання виконав вимоги  припису у повному обсязі.

На ТОВ ТД  «Морепродукт»  (вид діяльності: зберігання продуктів глибокої заморозки. Місце знаходження: м.Миколаїв)  у порівняні з жовтнем 2018 року, також, були  запровадженні  змін у бік додержання вимог охорони та гігієни праці. Зокрема, встановлені плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, які додержуються; новоприйняті працівники, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою,  проходять стажування або дублювання на робочому місці; оновлено інструкції з охорони праці з урахуванням змін чинного законодавства; проведена очищення вентиляційних систем та визначено графік їх планових оглядів та перевірок; проведено  ідентифікацію об'єктів підвищеної небезпеки. Суб’єкт господарювання виконав вимоги  припису в повному обсязі.

ФОП Бєлоцька О.Є. (вид діяльності: оброблення деревини. Місце знаходження: м.Миколаїв) виконав вимоги припису, виданого  Управлінням Держпраці у Миколаївській області у липні 2019 року.  Підприємець отримав дозвільні документи  на експлуатацію 8 одиниць технологічного устаткування деревообробної промисловості; сформував плани-графіки проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці, які дотримуються; забезпечив виконання вимог електробезпеки.

Результати позапланових перевірок показали, що суб’єкти господарювання  Миколаївщини дослухаються до фахівців Управління Держпраці у Миколаївській області, змінюють підходи в організації діяльності, запроваджуючи заходи направлені на збереження життя та здоров’я працівників. Жодної  посадової особи суб’єктів господарювання  не притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання припису Управління Держпраці у Миколаївській області.