Роз’яснення Держпраці щодо продовження строку дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та повідомляє


Частиною 1 статті 21 Кодексу законів про працю України, роботодавець забезпечує працівнику, серед іншого, умови праці необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю.

У відповідності до статті 13 Закону України «Про охорону праці» (далі - Закон) роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, що полягає у здійсненні ряду заходів та засобів з охорони праці.

Обов’язок роботодавця одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл) визначено частиною 3 статті 21 Закону.

У частині третій статті 21 Закону зазначено, крім іншого - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Частина п'ята статті 21 Закону встановлює строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - п'ять років (з подальшим його продовженням).

Процедуру видачі або відмови у видачі, анулювання дозволів визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (даті - Порядок № 1107).     "

Пунктом 15 Порядку № 1107 визначено суб'єкта, який подовжує строк, а також умови, за яких строк дії дозволу може бути продовжено, а саме - у разі коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п'ять років на підставі заяви роботодавця, поданої за формою згідно з додатком 5, та оригіналу дозволу.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пункті 1 додатка 2, чи допущено виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, із смертельними або тяжкими наслідками, строк дії дозволу продовжується на підставі зазначеної 'заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Отже, Порядком визначено, що під час розгляду питання щодо продовження строку дії дозволу провина роботодавця враховується у тому випадку, якщо роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

У разі, якщо на підприємстві допущено виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, із смертельними або тяжкими наслідками, до уваги Держпраці береться наявність самого факту виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом. При цьому, враховується ступінь тяжкості і наслідків нещасного випадку.

Зважаючи на зазначені норми законодавства вбачається, що право суб’єкта господарювання на виконання робіт підвищеної небезпеки на підставі виданого дозволу, продовження строку його дії чи збереження його дії на відповідний строк, гарантується за умови відсутності порушень умов дії дозволу, зокрема додержано вимоги законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, відсутності випадків виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, пов’язаних з виробництвом, із смертельними або тяжкими наслідками.

Також звертаємо увагу, що законодавством не передбачено продовження строку дії не чинного дозволу, зокрема, у разі звернення роботодавця за його продовження вже після закінчення строку дії дозволу.

Таким чином, при вирішенні питання про продовження строку дії дозволу слід враховувати таке:

чи порушено під час строку дії дозволу роботодавцем його умови, зокрема, чи дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пункті 1 додатка 2;

чи допущено виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, із смертельними або тяжкими наслідками;

чи закінчився строк дії дозволу на дату звернення суб’єкта господарювання за його продовженням.

Отже, якщо протягом дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на підприємстві стався нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом для продовження дії дозволу суб’єкту господарювання необхідно надати позитивний висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Порушення строків перегляду інструкцій з охорони праці вважається порушенням умов дозволу на виконання газонебезпечних робіт.