Роз’яснення щодо чинності гігієнічних регламентів, якими необхідно користуватися при проведенні досліджень речовин у повітрі робочої зони


Негативний  вплив дії хімічних і біологічних речовин впливає на стан здоров’я працюючих та, як наслідок, створює загрозу виникнення професійних захворювань та втрати працездатності. Будь який небезпечний фактор фізичної, хімічної, біологічної природи, присутній у середовищі життєдіяльності людини, підлягає гігієнічній регламентації, що здійснюється з метою обмеження інтенсивності або тривалості дії таких факторів шляхом встановлення критеріїв їх допустимого впливу на здоров’я людини.

Визначення кількісних та якісних характеристик небезпечних виробничих факторів під час проведення атестації робочих місць за умовами праці є обов’язковою нормою, яка  забезпечує формування безпечних умов праці на робочих місцях.

18 серпня 2020 набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.07.2020 №1596 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони» (далі – Наказ №1596),   до якого увійшли переглянуті науково обґрунтовані дані гігієнічних нормативів і регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони.

Тож, під час проведення атестації робочих місць за умовами праці, визначення категорій осіб, які підлягають обов’язковому медичному огляду, слід застосовувати Наказ  №1596.

Між тим, у великої кількості  суб’єктів господарювання постало питання щодо чинності  ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Повідомляємо наступне.

Наказом державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 24.04.2019  №111 «Про відновлення дії міждержавних стандартів» відновлено дію ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» на період від 26 квітня 2019 року до  01 січня 2022 року. Тобто, ГОСТ 12.1.005-88 діє на теперішній час тільки до 01.01.2022 року.

Виходячи з цього, гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу при проведенні атестації робочих місць за умовами праці повинні відповідати перш за все Наказу №1596. До 01 січня 2022 проведення атестації робочих місць за умовами праці може здійснюватися з одночасним дотриманням обох нормативно-правових актів. Проте надалі необхідно буде застосовувати лише Наказ №1596.

Відповідно до роз’яснення Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України» Наказ №1596 також має бути врахований лабораторіями, які здійснюють  дослідження хімічних факторів виробничого середовища, та відображений в пакеті документів, який формується та подається для визнання їх атестованими на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу.