Трудові відносин  в галузі освіти: семінар з працівникам Доманівської ЗОШ №1


Фахівцями управлінням Держпраці у Миколаївській області у Доманівській середній загальносвітній школі І-ІІІ ступенів  №1 проведено семінар для педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу за участю голови профспіки учбового закладу на тему: «Види трудових договорів і строк їх дії, порядок працевлаштування  та звільнення»

У своєму виступі головний державний інспектор управління Держпраці у Миколаївській області Іван Гусаров звернув увагу присутніх чинні нормативно-правові акти, що забезпечують трудові гарантії відносно працівників.

Під час заходу зазначалося, що укладання трудового договору є формою реалізації права на працю, а трудовий договір — підставою виникнення трудових правовідносин.  Предметом трудового договору є трудова діяльність (процес безпосередньої реалізації особою своєї здатності до праці) у вигляді праці конкретного виду, якості та кількості. Узгодження домовленостей між сторонами трудового договору, зокрема між працівником та роботодавцем, відзеркалюється в умовах трудового договору. Зазначені умови поділяються на обов`язкові та додаткові. До обов`язкових умов договору належать: трудові функції, місце роботи, оплата праці, строк трудового договору. До додаткових умов  -  випробування, сумісництво, суміщення професій (посад). При укладанні трудового договору сторони також можуть індивідуально обумовити  режим праці та відпочинку працівника, визначити неповний робочий час, «гнучкий» графік роботи тощо.

Звертаючись до присутніх Іван Гусаров наголосив, що у разі наявності умов у трудових договорах, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю,  вони вважаються  недійсними.

Працівникам освіти було роз’яснено стадії, що передують допуску працівника до виконання роботи, визначено право роботодавця на зміну в односторонньому порядку істотних умов праці працівнику без зміни трудової функції, обумовленої трудовим договором, та визначено особливості його використання.

Наприкінці семінару інспектором праці управління Держпраці у Миколаївській області надано консультації та вичерпні відповіді працівникам школи з питань застосуваня трудового законодавства.