Управління Держпраці у Миколаївській області завертає увагу на причини виробничого травматизму


Система профілактики виробничого травматизму ґрунтується на  аналізі причин, які їх зумовлюють, також контролі і нагляді за травмонебезпечними ділянками робіт, та параметрами виробничого середовища.

У виробничій сфері рівень травматизму взаємопов’язаний з технологічними процесами, обладнанням, а також організацією виробництва та ергономічною організацією робочого місця.

У виробничій сфері у процесі взаємодії виробничих елементів на організм людини діють як засоби, так і предмети праці, а відтак ― організаційні і технічні чинники, а також чинники особистого характеру, які стосуються дотримання технологічної та трудової дисципліни.

Не дивно, що для досліджень причин виробничого травматизму встановлено їх класифікацію.

У класифікації причини нещасних випадків поділено на технічні, організаційні та психофізіологічні.

Технічні причини :

 • конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва;
 • конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів;
 • неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, обладнання, устаткування тощо;
 • неякісне виконання будівельних робіт;
 • недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки;
 • незадовільний технічний стан, у тому числі:
 • виробничих об'єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території;
 • засобів виробництва;
 • транспортних засобів;
 • незадовільний стан виробничого середовища (перевищення гранично допустимого рівня небезпечних та шкідливих виробничих факторів);
 • інші.

Організаційні причини:

 • незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці;
 • недоліки під час навчання безпечним прийомам праці, у тому числі:
 • відсутність або неякісне проведення інструктажу;
 • допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці;
 • неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність;
 • відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов'язків з питань охорони праці;
 • порушення режиму праці та відпочинку;
 • відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (професійного відбору);
 • невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними;
 • виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо;
 • залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією);
 • порушення технологічного процесу;
 • порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо;
 • порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів;
 • порушення правил безпеки руху (польотів);
 • незастосування засобів індивідуального захисту (у разі їх наявності);
 • незастосування засобів колективного захисту (у разі їх наявності);
 • порушення трудової і виробничої дисципліни,у тому числі:
 • невиконання посадових обов'язків;
 • невиконання вимог інструкцій з охорони праці;
 • інші.

Психофізіологічні причини: 

 • алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння;
 • алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп'яніння;
 • низька нервово-психічна стійкість;
 • незадовільні фізичні дані або стан здоров'я;
 • незадовільний психологічний клімат у колективі;
 • травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб;
 • особиста необережність потерпілого;
 • інші причини.

 

Зазначимо, що причини та обставини нещасних випадків на виробництві, встановлюються відповідно до постанови від 30 листопада 2011 р. N 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».