Управління Держпраці у Миколаївській області формує превентивну діяльність проаналізувавши причини нещасних випадків на виробництві


Оптимізація інформації про причини та обставини  нещасних випадків під час трудового процесу значно поліпшує організацію охорони праці на підприємстві. Аналіз виробничих ризиків формує основу для превентивної діяльності, яка  спрямована на дотримання принципу пріоритету життя і здоров’я працівників.

Для того, щоб проілюструвати діяльність посадових осіб управління Держпраці у Миколаївській області у напрямку профілактики виробничого травматизму та профзахворюваності, а також забезпечення безпечної і безаварійної експлуатації виробничих об’єктів, розглянемо роботу фахівців структурного підрозділу управління, зокрема відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку.

У 2017 році посадові особи відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку управління Держпраці у Миколаївській області спрямували значні зусилля саме на попередження порушень вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, здійснення інформаційного відомчого піклування, а також на діяльність у створенні дієвого діалогу з суб’єктом господарювання  щодо комплексного розв’язання  проблем охорони праці.

Продовж минулого року фахівцями зазначеного відділу проведено 20 превентивних заходів з суб’єктами господарювання міста Миколаєва та Миколаївської області. Серед них: ТОВ «Центрліфт», ДП «Ливарний завод», ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», ТДВ «Бриг», ТОВ «Екотранс», ПрАТ «Микитівський гранітний кар’єр», ДП НВГК «Зоря»-«Машпроект», АТ «БК «Жилпромбуд-8», ТДВ «Миколаївбудмеханізація», ТОВ «Перлина», ДП «Миколаївський морський торговельний порт» та підприємства, що працюють на його території, ТОВ «Миколаївміськбуд»,  ФОП Ландкашова Л.С., ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» та інші.

На семінарах та круглих столах розглядалися наступні теми:

 • підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці, дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, попередження нещасних випадків під час монтажу, ремонту та обслуговуванню ліфтів;
 • додержання вимог законодавства з охорони праці щодо діяльності пов’язаної з перевезенням небезпечних вантажів;
 • порушення законодавчих та нормативно-правових актів, що були виявлені в ході планових перевірок;
 • дотримання вимог безпечної експлуатації вантажнопідіймальних кранів та вантажнопідіймальних механізмів;
 • правила будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;
 • безпечне виконання робіт при використанні вантажопідіймальних механізмів і приладів;
 • дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці на виробництві;
 • всесвітній день охорони праці, історія, мета, ідея, удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці
 • заходи по недопущенню виробничого травматизму, забезпечення виконання вимог охорони праці;
 • заходи щодо попередження та усунення причин виробничого травматизму та професійних захворювань;
 • вимоги нормативно-правових актів з питань охорони праці при експлуатації атракціонної техніки;
 • охорона праці та промислова безпека при підготовці до опалювального сезону 2017-2018 років.

«Теми для проведення круглих столів та семінарів з охорони праці та промислової безпеки обрано виходячи з глибокого, всебічного аналізу причин нещасних випадків, що сталися на підприємствах Миколаївщині протягом 2015-2017 років з урахуванням специфіки виробничих процесів суб’єктів господарювання, що брали участь в превентивних заходах», - повідомив Михайло Сіволін, начальник відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку управління Держпраці у Миколаївській області.

Безперечно, превентивна робота безпосередньо на виробничих дільницях серед трудових колективів підприємств Миколаївщини активує системні процеси довкола  підвищення рівня промислової безпеки, створення належних і  безпечних умов праці, а  також сприяє підвищенню культури охорони праці серед працівників.