Управління Держпраці у Миколаївській області:забезпечення своєчасного ремонту обладнання запорука безпечного виробництва


Організація належного технічного обслуговування, технічного огляду, обстеження і ремонту обладнання стали темами обговорення під час семінару на ПМП«ВІДЗЕВ».

Ініціатор зустрічі: посадові особи відділу нагляду на машинобудуванні та енергетиці управління Держпраці у Миколаївській області.

Під час заходу було розглянуто питання щодо дотримання вимог безпеки під час експлуатації виробничого обладнання, зокрема вибору безпечних принципів виконання роботи, застосування в конструкції засобів захисту. Між тим, значну увагу приділено питанням технічного обслуговування і ремонту обладнання.

 Ігор Ковган, головний державний інспектор відділу нагляду на машинобудуванні та енергетиці управління Держпраці у Миколаївській області, деталізував сукупність заходів, що обумовлюють характер виконуваних ремонтів. Він зазначив, що  на черговість і періодичність проведення робіт визначаються признанням агрегату, його конструктивними та ремонтними особливостями, габаритами та умовами експлуатації.

Також, мова йшла про те, що працівники повинні виконувати той обсяг роботи, який обумовлений їх трудовим договором (посадовою інструкцією).  Тобто,  працівник повинен бути   ознайомлений під підпис з посадовою інструкцією та всіма нормативними документами, що стосуються виконання ним посадових обов'язків на займаній посаді (положення про цех, відділ, статут підприємства, інструкції з охорони праці, інструкції щодо роботи з машинами й механізмами, технічні регламенти тощо), а також чітко дотримуватись їх.