Учасник Всеукраїнського огляду-конкурсу на присвоєння звання «Краще підприємство з охорони праці» у 2018 році – ТОВ «Кривоозерська ХСФ»


ТОВ «Кривоозерська ХСФ» – одне з найпотужніших підприємств півдня України.  «Візитна картка» підприємства – природна мінеральна вода «Кривоозерська» – заслужено завоювала визнання всієї країни.

Підприємство, розпочавши  свою діяльність у далекому 1958 році, у 2006році, завдяки наполегливості та працьовитості команди однодумців і прогресивного керівництва, отримало новий подих у досягненні  нових здобутків.

У своїй бізнес-діяльності підприємство базується на забезпеченні добробуту та безпеки працівників, середня облікова кількість яких у 2017 році склала 88 осіб.

ТОВ «Кривоозерська ХСФ» зацікавлено у створенні умов, за яких співробітники зможуть максимально реалізувати свій потенціал та досягти високих результатів. Щорічно підприємство виділяються кошти у розмірі 1,1%, від фонду заробітної плати на технічне переоснащення підрозділів для більш комфортних і безпечних умов праці працівників.

У 2011 році на підприємстві запроваджено систему управління охороною праці, яка дозволяє налагодити контроль за факторами виробничих та професійних ризиків, забезпечити безпеку персоналу на робочих місцях та відповідність обладнання, технологічних процесів вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, профілактику травматизму.

Керівництво підприємства вважає, що працівники – це головний актив, найбільша цінність, значення котрого необхідно примножувати.

Генеруючи зусилля у напрямку підвищення кваліфікації працівників, на підприємстві постійно працюють над розвитком професійних та особистісних якостей кожного члена трудового колективу. Зокрема на підприємстві запроваджено:

  • інтегровану систему оплати праці;
  • програми навчання та розвитку персоналу (працівники направляються на практику-навчання на інші підприємства з аналогічним виробництвом, а також підприємства-виробники обладнання;
  • систему мотивації співробітників, засновану на результатах роботи всього підприємства, окремого підрозділу і особистого внеску кожного співробітника.

Керівництво ТОВ «Кривоозерська ХСФ»  підтримує стратегію управління Держпраці у Миколаївській області щодо зниження показника нещасних випадків через підвищення культури охорони праці працівників. Саме тому ТОВ «Кривоозерська ХСФ»  розглядає навчання як інструмент  розвитку  компетентності  працівників. Зазначений підхід передбачає інтеграцію системи навчання та розвитку персоналу в загальну стратегію розвитку компанії.