Фахівці управління Держпраці у Миколаївській області наголосили на обов’язковості впровадження заходів, направлених на попередження виробничого травматизму на ТОВ НВП «МІТЕК»


Вирішення проблематики з системного проведення технічного обслуговування і ремонту обладнання стало метою обговорення під час зустрічі посадових осіб управління Держпраці у Миколаївській області зі співробітниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІТЕК" (далі -  ТОВ НВП «МІТЕК»).

Цільові показники зустрічі: зниження показника виробничого травматизму, у тому числі  з втратою працездатності на 1 робочий день, підвищення безпеки виробничих процесів, мотивація персоналу до заходів забезпечення безпеки праці.

Під час зустрічі на обговорення підіймалось питання щодо збалансованості між планово-попереджувальним ремонтом обладнання, використання безпечних методів роботи, рівнем продуктивності праці та економічними показниками діяльності підприємства.

В умовах постійного пошуку вирішення задач, поставлених  замовником, зокрема конструювання та виготовлення індивідуального обладнання, актуальність набуває питання проведення поточних та капітальних ремонтів станків та іншого промислового обладнання підприємства. Ці заходи є необхідними, від їх своєчасності та якості  залежить не лише кінцевий результат виробництва - продукт, а й збереження трудового потенціалу працівників.

Учасники заходу обговорили вимоги чинного законодавства України щодо безпечної експлуатації металообробних верстатів, зокрема організації системного проведення ремонту, застосування безпечних методів роботи, повноти забезпечення працівників необхідними засобами індивідуального захисту, пов’язаними з їх діяльністю. Увагу було зосереджено на організацію заходів на підприємстві, спрямованих на виконання працівниками підприємства інструкцій охорони праці,  трудової дисципліни.

Додатково:ТОВ НВП «МІТЕК» є розробником і єдиним виробником магнітно-імпульсних установок ІМ, що застосовуються в різних галузях виробництва для: усунення та запобігання зависання сипучих матеріалів в бункерах; очищення стінок металевих бункерів, силосів, різних перевантажувальних пристроїв та інших поверхонь від завислих, налиплих, що примерзли сипучих матеріалів: руди, шихти, концентрату, вапняку, вугілля, коксу, формувальних сумішей, цементу, комбікормів, борошна, сухого молока, інших дрібнодисперсних речовин, інших сипучих матеріалів; струшування рукавів, і електродів - рукавних і електрофільтрів, з метою регенерації фільтрів.