Чи має право роботодавець визначати банківську установу для перерахування заробітної плати працівника?


Відповідно до ч. 5 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.

Законодавством забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством, про що зазначено у ст. 25 Закону України «Про оплату праці».

Отже, банківську установу для перерахування заробітної плати визначає працівник, а не роботодавець.

Повідомити керівника підприємства про банківську установу, визначену працівником для отримання заробітної плати, можна письмово, шляхом надання відповідної заяви або направлення рекомендованим листом.